Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

TrueType Γραμματοσειρές
Μια συνοπτική ιστορία των TrueType γραμματοσειρών

Οι γραμματοσειρές TrueType σχεδιάστηκαν αρχικά από την
 Apple Computer, Inc. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι True Type γραμματοσειρές ήταν η φυσική εξέλιξη των γραμματοσειρών Type 1. Ήταν ένας τρόπος  να αποφευχθεί η πληρωμή των δικαιωμάτων χρήσης και μια λύση σε μερικούς από τους τεχνικούς περιορισμούς των γραμματοσειρών Adobe Type 1.  
To 1985 η Adobe έφερε την επανάσταση στο χώρο των γραφικών τεχνών χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Postscript στον εκτυπωτή LaserWriter. Από τότε η Postscript έγινε η φυσική επέκταση πολλών συστημάτωνImage Setters και πολλών Desktop Publishing εφαρμογών. Η μεγάλη διάδοση της γλώσσας Postscript οφειλόταν στο γεγονός ότι ο κώδικάς της ήταν διαθέσιμος και προσαρμόσιμος σε οποιοδήποτε σύστημαImage Setting. Το ίδιο βέβαια δεν συνέβαινε και με τις γραμματοσειρές Type 1 που συνόδευαν τη γλώσσαPostscript, για τις οποίες έπρεπε να πληρωθούν δικαιώματα χρήσης. Στο σημείο αυτό η Adobeσυνειδητοποίησε ότι χρειάζεται ένα ανοικτό σύστημα διανυσματικών γραμματοσειρών που να είναι συμβατές με το δικό της λειτουργικό σύστημα. Στο σημείο αυτό εμφανίστηκαν οι γραμματοσειρές True Type. 
Αρχικά το κωδικό τους όνομα ήταν
 "Royal". Ο τύπος γραμματοσειρών TrueType είχε ως σκοπό να είναι αποδοτικός στην αποθήκευση και την επεξεργασία. Σχεδιάστηκε επίσης για να επιτρέψει τη χρήση της μεθόδου Απεικόνισης (Hinting) που να προσεγγίζει τα πρότυπα των υπολοίπων κατασκευαστών γραμματοσειρών, επιτρέποντας  την εύκολη μετατροπή των γραμματοσειρών που ήδη υπήρχαν, σε True Type. Αυτή η ευελιξία στην εφαρμογή των TrueType γραμματοσειρών τις καθιστά  εξαιρετικά ισχυρές, ειδικά όσο αφορά το σχεδιασμό των χαρακτήρων και την επίδειξη τους στην οθόνη (Σχήμα 1). Η Microsoft έψαχνε επίσης ένα τρόπο απεικόνισης για να λύσει παρόμοια προβλήματα, και η Apple 
συμφώνησε να της χορηγήσει άδεια χρήσης της τεχνολογίας TrueType. 

Σχήμα 1. Παρουσίαση γραμματοσειράς True Type


Η Apple περιέλαβε την πλήρη TrueType υποστήριξη στο λειτουργικό σύστημα Macintosh System 7, το Μαΐου του 1991. Στην τελευταία του βελτιωμένη έκδοση περιλαμβάνει το σύστημα γραμματοσειρών TrueType GX, το οποίο παρουσιάζεται ως τμήμα του QuickDraw GX για το MacOS. Το σύστημα TrueType GX περιλαμβάνει μερικές επεκτάσεις που αφορούν αποκλειστικά την τεχνολογία Apple,  υποστηρίζοντας παραλλαγές ύφους (Style Variations) και διαχείριση περιγραμμάτων (Line Layout Manager).  
Η Microsoft περιέλαβε αρχικά TrueType γραμματοσειρές στα
 Windows 3,1, τον Απριλίου του 1992. Σύντομα , άρχισε να βελτιώνει ακόμη περισσότερο την απεικόνιση των TrueType γραμματοσειρών, μέσω του  TrueType rasterizer με στόχο την αποδοτικότητα αλλά και την απομάκρυνση ορισμένων λαθών (διατηρώντας τη συμβατότητα με την προηγούμενη έκδοση). Νέος TrueType rasterizer, έκδοση 1.5, στέλνεται πρώτα στα WINDOWS NT 3.1. ενώ έχουν υπάρξει από τότε μερικές ακόμη δευτερεύουσες εκδόσεις για τα WINDOWS.95 και NT 3,51. Οι νέες ικανότητες περιλαμβάνουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως  το Font Smoothing (ή πιο τεχνικά, grayscale rasterization).  
Η τρέχουσα προσπάθεια ανάπτυξης της Microsoft περιλαμβάνει την ανοικτή προδιαγραφή
 TrueType Open. Αυτό σημαίνει ότι οι γραμματοσειρές αυτές μπορούν να εργαστούν σε οποιεσδήποτε πλατφόρμα της Microsoft και της APPLE MACINTOSH και περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που θα επιτρέπουν την πολύγλωσση στοιχειοθεσία και θα τελειοποιούν τον τυπογραφικό έλεγχο.  
Η επόμενη επέκταση στο ανοικτό σχήμα TrueType πρόκειται να είναι TrueType Open version 2, μια προσπάθεια συνεργασίας με τα συστήματα της Adobe, ώστε να παραχθεί ένα σχήμα ικανό να περιλαμβάνει και TrueType και Postscript στοιχεία.

Οι γραμματοσειρές True Type
Οι γραμματοσειρές True Type βασίζονται σε διανυσματικά πρότυπα τα οποία είναι συμβατά με όλα τα λειτουργικά συστήματα και οι τεχνικές τους προδιαγραφές είναι ελεύθερες προς χρήση. Το περίγραμμα (glyph) των γραμματοσειρών True Type αποτελείται από σημεία, ευθείες, καμπύλες και κόμβους (curves). Η απεικόνιση των γραμμάτων λειτουργεί ανεξάρτητα από την ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι τα περιγράμματα τους πολύ εύκολα μπορεί να μεταβληθούν σε οποιοδήποτε μέγεθος (Σχήμα 2). Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο μέγεθος των γραμμάτων ανάλογα με την εφαρμογή από την οποία χρησιμοποιούνται και το λειτουργικό σύστημα που ανήκουν, αλλά πολύ λίγοι χρήστες χρειάζεται να τους υπερβούν. Σχήμα 2. Γραμματοσειρά True Type σε διάφορα μεγέθη

Κατά την προβολή τους στην οθόνη ή την αποτύπωσή τους σε εκτυπωτή, οι γραμματοσειρές True Type, πρέπει να μετατρέπονται σε pixels και κουκκίδες (dots) αντίστοιχα. Η διαδικασία της μετατροπής ονομάζεται “Rasterization”.
Υπάρχει περίπτωση κατά τη διαδικασία μετατροπής να δημιουργηθούν ορισμένες ασυνέπειες στη σχεδίαση του περιγράμματος. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα μικρά μεγέθη γραμμάτων ή κατά την μετατροπή των γραμμάτων σε χαμηλή ανάλυση.  Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γραμμάτων
όπως οι καμπύλες που δημιουργεί το περίγραμμα και ο τρόπος που αυτές συμπίπτουν με το πλέγμα τωνpixels της οθόνης ή οι κουκίδες του εκτυπωτή. Στην χειρότερη περίπτωση ορισμένα στοιχεία του γράμματος εξαφανίζονται.
Για να αντιμετωπιστούν οι ασυνέπειες αυτές υπάρχει ένα σύστημα κανόνων που ονομάζεται Απεικόνιση (Hinting). Το σύστημα αυτό αποτελείται από πρόσθετες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά την κωδικοποίηση της γραμματοσειράς TrueType σε pixels ή dots, με σκοπό να λύσουν το διάφορα προβλήματα που πιθανόν προκύψουν.

Απεικόνιση (Hinting)
Η Απεικόνιση (Hinting) είναι ένα ουσιαστικό μέρος της παραγωγής μιας ποιοτικής γραμματοσειράς. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο σε κάθε γραμματοσειρά που προορίζεται για να είναι ευανάγνωστη στα μικρά μεγέθη σε συσκευές χαμηλής ανάλυσης. Μια γραμματοσειρά που έχει άριστη απεικόνιση συνδυάζει την ποιότητα ενός άριστου σχεδίου, με την ταχύτητα και τις μειωμένες απαιτήσεις μνήμης. Επιπλέον, επειδή τα εικονοστοιχεία (bitmaps) παράγονται από μια διανυσματική γραμματοσειρά, το κείμενο μπορεί να περιστραφεί, να αλλάξει μέγεθος και να εκτυπωθεί διατηρώντας την υψηλή ποιότητα εικόνας.  
Οι γραμματοσειρές  TrueType προσφέρουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και ευελιξία στην ικανότητα απεικόνισης τους από άλλες γραμματοσειρές. Οι γραμματοσειρές TrueType είναι συνεπώς οι καλύτερες γραμματοσειρές για την επίδειξη κειμένου στην οθόνη. 

Η Απεικόνιση (Hinting) είναι μια μέθοδος  η οποία καθορίζει ακριβώς πιο pixel θα ενεργοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί η καλύτερη δυνατή εικόνα ενός γράμματος  ιδιαίτερα στα μικρά μεγέθη και την χαμηλή ανάλυση.

Δεδομένου ότι ένα περίγραμμα (glyph) καθορίζει ποια pixels  θα  δημιουργήσουν την εικόνα για έναν χαρακτήρα σε ένα δεδομένο μέγεθος, είναι συχνά απαραίτητο να τροποποιηθεί το περίγραμμα αρκετές φορές ώστε να δημιουργήσει μια καλή εικόνα του χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα η τροποποίηση του περιγράμματος μπορεί να γίνετε συνέχεια μέχρι να ταυτιστούν το περίγραμμα και τα pixels.
Η Απεικόνιση (Hinting) είναι μια μαθηματική οδηγία που προστίθεται στην γραμματοσειρά για να διαμορφώσει το περίγραμμα ενός χαρακτήρα στα ιδιαίτερα μεγέθη. Τεχνικά, η Απεικόνιση οδηγεί σε διαδικασίες που τροποποιούν τις συντεταγμένες κάθε σημείου των περιγραμμάτων και τις  συντονίζουν με τα αντίστοιχα pixels προτού γίνει η μετατροπή του χαρακτήρα σε εικόνα. Σε μια γραμματοσειρά TrueType μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός των απεικονίσεων και των τελικών μετατροπών, ώστε να σχηματιστεί με ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας  η τελική εικόνα κάθε γράμματος.
Αυτό που κατά βάσει κάνει η μέθοδο της απεικόνισης είναι να δίνει κάθε φορά τις οδηγίες ώστε να συγχρονίζετε το περίγραμμα κάθε χαρακτήρα με το πλέγμα των pixels της οθόνης, σε οποιοδήποτε μέγεθος και ανάλυση. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως Grid-Fit (Σχήμα 3Α, 3Β).Χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών
Οι γραμματοσειρές έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία ευθύνονται για την αισθητική ενός κειμένου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το χρώμα, η αναγνωσιμότητα, το διάστημα, το βάρος, η ευθυγράμμιση, η συμμετρία και η "τοπική αισθητική".

Το χρώμα : Το χρώμα είναι αμφισβητήσιμα το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ενός κειμένου. Οι απότομες και ανώμαλες αλλαγές στο χρώμα μιας λέξης ή μιας γραμμής είναι πιθανό να αποσπάσουν τον αναγνώστη. Εάν το κείμενο πρόκειται να είναι ευανάγνωστο, ένα ομαλό χρώμα είναι ουσιαστικό. Στα πλαίσια της τυπογραφίας, η λέξη "χρώμα" αναφέρεται στην ισορροπία μαύρου και άσπρου στη σελίδα ή την οθόνη. Οι μαύροι χαρακτήρες και το άσπρο υπόβαθρο της σελίδας συνδυάζουν να παραγάγουν "το χρώμα". Το χρώμα των λέξεων καθορίζεται και περιπλέκεται από διάφορα ζητήματα όπως η αντίθεση μεταξύ των παχιών και λεπτών χαρακτήρων, το μέγεθος των εσωτερικών διαστημάτων τους, το διάστημα μεταξύ των γραμμών κ.ά. 

Αναγνωσιμότητα (
Readability): Η αναγνωσιμότητα είναι μια δεύτερη κρίσιμη ιδιότητα του κειμένου η οποία έχει άμεση σχέση με την μέθοδο της απεικόνισης (hinting). Κάθε χαρακτήρας πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο περίγραμμα. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε ο αναγνώστης θα έχει πρόβλημα κατά την ανάγνωση του κειμένου. Συνήθως τέτοιου είδους κείμενα είναι αυτά που βρίσκονται σε χαμηλή ανάλυση. Το (Σχήμα 4) παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερα δυσανάγνωστη λέξη. 

Σχήμα 4. Η λανθασμένη απεικόνιση κάνει το κείμενο δυσανάγνωστο

Διάστημα (Spacing): Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να κάνει ένα κείμενο να μην είναι ευανάγνωστο είναι το διάστημα μεταξύ των γραμμάτων. Αυτό συνήθως οφείλετε σε δύο πράγματα, πρώτον  στην παραμόρφωση του πλάτους των γραμμάτων ώστε το κείμενο να χωράει σε ένα συγκεκριμένο σημείο της σελίδας και δεύτερον στη διαφορά μεταξύ του πλάτους μετά τη διαδικασία απεικόνισης σε έναν εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης. Στην πραγματικότητα, το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων και μεταξύ των λέξεων πρέπει να εμφανίζεται αρμονικά στο μάτι του αναγνώστη (Σχήμα 5).


Βάρος (Weight): Το βάρος μιας γραμματοσειράς είναι ο τρόπος που εμφανίζονται οι χαρακτήρες της κατά την εναλλαγή τους από το κανονικό τους σχήμα (Regular) σε έντονους (Bold) ή πλάγιους (Italic) και το αντίστροφο. Ο τρόπος που εμφανίζονται οι χαρακτήρες στις τρεις αυτές καταστάσεις δεν καθορίζει μόνο τη σχέση μεταξύ τους, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και στη σχέση που θα έχει μια γραμματοσειρά με τις υπόλοιπες γραμματοσειρές της ίδιας οικογένειας ή μεταξύ των υπολοίπων  οικογενειών.

Στοίχιση (Alignment): Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας στην απεικόνιση ενός κειμένου είναι η στοίχιση του. Ένα κείμενο μπορεί να στοιχηθεί σε σχέση με την σελίδα στην οποία βρίσκεται προς την αριστερή πλευρά, την δεξιά πλευρά, στη μέση της σελίδας ή ταυτόχρονα και ως προς τις δύο πλευρές αριστερά και δεξιά (justify).
Κατά τη διαδικασία της στοίχισης  οι χαρακτήρες πρέπει να κρατήσουν σταθερό το σχήμα τους (ύψος και πλάτος) και το βάρος τους  κατά τη στοίχιση, κάτι που μπορεί να μη συμβεί με το διάστημα μεταξύ τους.
Και σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος που προβάλλονται οι χαρακτήρες μιας γραμματοσειράς δεν καθορίζει μόνο τη σχέση μεταξύ τους αλλά και τη σχέση που μπορεί να έχουν με τους χαρακτήρες άλλων γραμματοσειρών ή και άλλων οικογενειών, όταν αυτά βρεθούν μέσα στο ίδιο κείμενο.

Συμμετρία (Symmetry): Με τον όρο συμμετρία εννοούμε την γεωμετρική ακρίβεια με την οποία προβάλλονται οι χαρακτήρες μιας γραμματοσειράς. Η συμμετρία ενός γράμματος π.χ. «Μ» επηρεάζεται από δύο σημαντικούς παράγοντες το μέγεθός του και την ανάλυση στην οποία προβάλλεται. Στο σημείο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο η μέθοδο απεικόνισης (Hinting) της γραμματοσειράς. Συνήθως προβλήματα εμφανίζονται στο περίγραμμα των χαρακτήρων, ιδιαίτερα όταν αυτοί έχουν διαγώνιες γραμμές,  κατά την απεικόνιση τους σε μικρό μέγεθος και σε χαμηλή ανάλυση (Σχήμα 6Α, 6Β).

Ιδιαίτερη αισθητική (Local aesthetics): Τα χαρακτηριστικά που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα έχουν επιπτώσεις στο συνολικό ύφος μιας γραμματοσειράς. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθούμε σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν σε μια γραμματοσειρά προκειμένου να αποδοθεί μια συγκεκριμένη αισθητική σε ένα κείμενο.
Ήδη μπορούμε να ανακαλέσουμε μια μεγάλη γκάμα πιο μοντέρνων γραμματοσειρών οι οποίες αποκλίνουν κατά πολύ από τα καθιερωμένα πρότυπα των Arial, Times και Helvetica, δημιουργώντας ένα καθαρά δικό τους ύφος.

Εξομάλυνση Χαρακτήρων (Smooth Fonts)
Οι χαρακτήρες βάσει της μεθόδου απεικόνισης (Hinting) διαμορφώνονται στην οθόνη του υπολογιστή από τετράγωνα pixels. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα περισσότερα γράμματα να παρουσιάζουν ατέλειες, ιδιαίτερα στα σημεία όπως καμπύλες και διαγώνιες γραμμές.
Η Microsoft με τα Windows 95 εισάγει με νέα τεχνική την εξομάλυνση των χαρακτήρων (Smooth Fonts) θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Σύμφωνα με την τεχνική Smooth Fonts προστίθενται υποτονισμένα pixels στα ευαίσθητα σημεία κάθε χαρακτήρα (καμπύλες και διαγώνιες), ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατέλειες. Έτσι τώρα, εκτός από την χρήση των μαύρων και άσπρων pixels χρησιμοποιούνται και pixelsσε τρεις αποχρώσεις του γκρι (Σχήμα 4).
Η εξομάλυνση χαρακτήρων δεν εφαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη γραμμάτων, αυτό είναι κάτι που ποικίλει ανάλογα με την γραμματοσειρά. Επίσης, δεν λειτουργεί σε συστήματα με παλέτα 16 ή 256 χρωμάτων αλλά απαιτεί η ρύθμιση της οθόνης να είναι σε High Color (16bit) και πάνω.
Η τεχνική αυτή είναι γνωστή και ως Anti-Aliasing ή Gray Scaling.

Εγκατάσταση Γραμματοσειρών
Για να εγκαταστήσετε μια γραμματοσειρά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1.    Τοποθετείτε το CD με την γραμματοσειρά στον cd-rom drive

2.    Από τα Windows επιλέγετε Start και στη συνέχεια Control Panel
3.    Από το επόμενο παράθυρο επιλέγετε Fonts, για να εμφανιστεί η λίστα με τις ήδη υπάρχουσες γραμματοσειρές (Σχήμα 7)


Σχήμα 7. Παράθυρο των Windows με τις ήδη υπάρχουσες γραμματοσειρές


4.    Από το menu επιλογών επιλέγετε File και στη συνέχεια Install New Fonts
5.    Από την οθόνη που εμφανίζεται (Σχήμα 8) επιλέγετε :
a. Από το πεδίο Drives τον οδηγό του CD ή οποιοδήποτε άλλο μέσο στο οποίο βρίσκονται οι γραμματοσειρές
b. Από το πεδίο Folders επιλέγετε τον φάκελο στον οποίο είναι τυχόν αποθηκευμένες. Το πεδίο αυτό ενεργοποιείτε αν στο μέσο που επιλέξατε (πεδίο Drive) υπάρχουν φάκελοι.
c. Οι γραμματοσειρές που υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο εμφανίζονται στον πίνακα List of Fonts
d. Από το πίνακα  List of Fonts μπορείτε να επιλέξετε μια γραμματοσειρά (ένα κλικ), περισσότερες γραμματοσειρές (πλήκτρο Control) ή και όλες πατώντας από το παράθυρο το πλήκτρο Select All.

Σχήμα 8. Παράθυρο των Windows για την εγκατάσταση γρμματοσειρών


6.  Για να ενσωματωθούν οι γραμματοσειρές στα Windows πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Ok, ή για να διακόψετε τη διαδικασία το πλήκτρο Cancel.
7.   Προσοχή! αν η παράμετρο Copy fonts to fonts folder είναι ενεργοποιημένη (εξ ορισμού είναι) τότε όλες οι γραμματοσειρές θα αντιγραφούν στον ειδικό φάκελο Fonts των Windows. Αν η παράμετρο δεν είναι ενεργοποιημένη τότε η χρήση των γραμματοσειρών θα γίνετε από το CD, κάτι που καθιστά τη χρήση τους ιδιαίτερα δύσκολη. 

Βιβλιογραφία  Άρθρα - Συνεντεύξεις
1.    TrueType & PostScript Type 1: What’s the Difference ? – Thomas W. Phinney
2.    A History of TrueType - Laurence Penney
3.    What is the history of True Type – David K. Every
4.    Fonts War – Robert X. Cringely
5.    A talk with Sampo KaasilaΣάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Δημιουργία Postscript ΑρχείωνΗ Postscript είναι μια γλώσσα περιγραφής σελίδων (Page Description Language - PDL) που έχει αναπτυχθεί για την εκτύπωση γραφικών και κειμένων σε χαρτί ή Film.  Δημιουργήθηκε από την Adobe το 1985 και πρώτα χρησιμοποιήθηκε από τον Apple LaserWriter. Ο κύριος σκοπός της Adobe ήταν να παραχθεί μια γλώσσα η οποία να έχει τη δυνατότητα να περιγράφει  εικόνες ανεξάρτητα από τις τεχνικές προδιαγραφές οποιασδήποτε εκτυπωτικής μηχανής. Αυτή η ανεξαρτησία σημαίνει ότι η εικόνα περιγράφεται χωρίς αναφορά σε οποιαδήποτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα συσκευών (π.χ. ανάλυση εκτυπωτών), έτσι ώστε η ίδια περιγραφή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε εκτυπωτή Postscript (π.χ. ένα LaserWriter ή ένα Linotron), χωρίς τροποποίηση.
Η Postscript είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα (object-oriented language), που σημαίνει ότι διαχειρίζεται τις εικόνες και τις γραμματοσειρές, ως συλλογές διανυσματικών αντικειμένων. Το κύριο πλεονέκτημα των διανυσματικών γραφικών, είναι ότι εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες των συσκευών παραγωγής υψηλής ανάλυσης. 
Κάθε Postscript  εκτυπωτής περιέχει έναν ενσωματωμένο διερμηνέα (built-in interpreter) που εκτελεί τις Postscript εντολές.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ POSTSCRIPT
Η ιστορία της Postscript αρχίζει στο Parc, το ερευνητικό ίδρυμα της Xerox.
Ο John Warnock, ένας από τους μηχανικούς που εργαζόταν στη Xerox, ανέπτυξε μια γλώσσα αποκαλούμενη "Interpress", που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τους εκτυπωτές λέιζερ. Αυτός και ο προϊστάμενός του, Charles M. 'Chuck' Geschke, προσπαθούσαν για δύο χρόνια να πείσουν την Xerox να μετατρέψει την Interpress σε εμπορικό προϊόν. Όταν αυτό απέτυχε, αποφάσισαν να αφήσουν την Xerox και να προοθήσουν την "Interpress" οι ίδιοι.
Ο John Warnock και ο Chuck Geschke ίδρυσαν την εταιρία Adobe, στο Los Altos της Καλιφόρνια. Χρειάστηκαν 20 ανθρωποέτη για να αναπτύξει η Adobe την Postscript, μια γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει συσκευές παραγωγής όπως οι εκτυπωτές λέιζερ.
Για πρώτη φορά η Postscript  κυκλοφόρησε το 1984. Αρχικά ονομάστηκε Postscript, το «Level προστέθηκε αργότερα για να διαφοροποιηθεί από τη νεότερη έκδοση «Level 2».
Η Postscript είναι μια πολύ ισχυρή γλώσσα που μοιάζει λίγο με την Forth, μια άλλη γλώσσα υπολογιστών. Από την αρχή, η Postscript  χρειάστηκε ένα αρκετά ισχυρό σύστημα για να δουλεύει. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της ύπαρξής της, οι εκτυπωτές Postscript είχαν περισσότερη δύναμη επεξεργασίας από τους υπολογιστές με τους οποίους συνδέονταν.
Η Postscript πρόσφερε μερικά τεράστια πλεονεκτήματα που άλλα συστήματα δεν πρόσφεραν:
 • Η Postscript λειτουργούσε ανεξάρτητα από τις τεχνικές προδιαγραφές των  συσκευών. Αυτό σημαίνει ότι ένα αρχείο Postscript μπορεί να τρέξει σε οποιαδήποτε συσκευή Postscript. Σε έναν laserprinter, παίρνετε το αποτέλεσμα στα 300 dpi, ενώ σε έναν imagesetter το ίδιο αρχείο σας δίνει το αποτέλεσμα στα 2400 dpi. Για τους χρήστες, αυτό σημαίνει ότι δεν θα ήταν πλέον δεμένοι με έναν κατασκευαστή και θα μπορούσαν ελεύθερα να επιλέξουν συσκευές εκτύπωσης
 • Οποιοσδήποτε κατασκευαστής θα μπορούσε να αγοράσει μια άδεια για το Postscript interpreter και να την χρησιμοποιήσει για να φτιάξει μια συσκευή παραγωγής. 
 • Οι προδιαγραφές (σύνταξη) της Postscript ήταν ελεύθερα διαθέσιμες έτσι ο καθένας θα μπορούσε να επέμβει σε αυτές. 
Το 1985, οι πωλήσεις του υπολογιστή Macintosh άρχισαν να πέφτουν και η Apple χρειάστηκε μια δυνατή εφαρμογή για τον νέο Apple LaserWriter. Στον  Steve Jobs άρεσε η τεχνολογία της Adobe και έπεισε τον Warnock να δημιουργήσει έναν Postscript controller για τον Apple LaserWriter. Αυτός ο εκτυπωτής ήταν παρόμοιος με το HP LaserJet αλλά ο Postscript controller θα του επέτρεπε ποιότητα typesetter στην παραγωγή.
Ένας υπολογιστής που συνδέεται με έναν ισχυρό εκτυπωτή λέιζερ δεν θα είχε ένα τόσο μεγάλο αντίκτυπο, αλλά η Apple και η Adobe ήταν αρκετά τυχερές να συνεργαστούν με μια τρίτη, μικρή, νεοσύστατη εταιρεία που είχε δημιουργήσει μια εφαρμογή για να χρησιμοποιήσει τον MAC και το LaserWriter στην πλήρη έκτασή τους. Η επιχείρηση ήταν η Aldus και το προϊόν λογισμικού τους ήταν το PageMaker.
Το Desktop publishing γεννήθηκε και μέσα σε ένα χρόνο, ο συνδυασμός του LaserWriter, της Postscript και του PageMaker έσωσε την Apple και μετέτρεψε την Aldus και την Adobe σε πλούσιες επιχειρήσεις. Η Linotype ήταν ο πρώτος προμηθευτής γραφικών τεχνών που αναγνώρισε την αξία της Postscript και δημιούργησε έναν imagesetter με το δικό του Postscript RIP. Αλλοι κατασκευαστές ακολούθησαν σύντομα και η Postscript έγινε γρήγορα η πλέον αναγνωρισμένη γλώσσα στον κόσμο των γραφικών τεχνών.
Περίπου το 1991, η Adobe κυκλοφόρησε την επόμενη έκδοση της Postscript που την ονόμασε level 2. Ήταν μια αρκετά σημαντική βελτίωση, ιδιαίτερα όσο αφορά στην  εκτύπωση χρώματος.
Το 1998, η Adobe κυκλοφόρησε την επόμενη έκδοση της Postscript που προτίμησε να την ονομάσει Postscript 3 αντί για Postscript level 3. Η έκδοση αυτή υποστηρίζει περισσότερες γραμματοσειρές, καλύτερο χειρισμό γραφικής παράστασης, και περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για να επιταχύνει την εκτύπωση Postscript.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ POSTSCRIPT ΑΡΧΕΙΩΝ
Κατανοώντας τη χρησιμότητα των αρχείων Postscript, θα περιγραφούν τα βασικότερα σημεία του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε τέτοιου είδους αρχεία. Η διαδικασία που θα ακολουθήσει θα εκτελεστεί μέσω της εφαρμογής Corel Draw. Αλλά η λογική είναι περίπου η ίδια σε όλες τις εφαρμογές. 
Καλό βέβαια θα ήταν πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία να ακολουθήσετε ορισμένες πρακτικές συμβουλές, οι οποίες θα σας γλιτώσουν από χαμένο χρόνο και περιττά έξοδα.  
 • Όλες οι εικόνες που έχετε χρησιμοποιήσει στη δουλειά σας πρέπει να έχουν ανάλυση 300 dpi και να υποστηρίζουν τη χρωματική παλέτα CMYK και όχι την RGB. 
 • Οποιαδήποτε διανυσματικά σχήματα, γραμμές, κείμενα, τίτλοι ή cliparts πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα βάσει των ποσοστών τετραχρωμίας της παλέτας CMYK. 

 • Αν υπάρχει κείμενο σε μαύρο χρώμα καλό θα ήταν να το χαρακτηρίσετε ως 100% Black. Αυτό «επιβάλλεται» ειδικά στις περιπτώσεις κειμένου μικρότερου από 11 στιγμές. 
 • Ελέγξτε την ορθότητα των κειμένων και τη θέση των εικόνων. Πολλές φορές έχει τύχει μετά την εκτύπωση να διαπιστώνονται ορθογραφικά λάθη και εικόνες τοποθετημένες σε λάθος σημεία. 
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τα Layers του Corel Draw βεβαιωθείτε ότι θα εκτυπωθούν. Πρώτα ελέγξτε τις παραμέτρους από την επιλογή Tools \ Object Manager και στη συνέχεια το εικονίδιο του εκτυπωτή δίπλα από το όνομα του κάθε Layer. 
 • Μετατρέψτε τα κείμενα από γραμματοσειρές σε διανυσματικά σχήματα. Για να γίνει αυτό επιλέξτε από το μενού επιλογών Arrange \ Convert to Curves. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι ανάγκη να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές που έχετε χρησιμοποιήσει στο αρχείο Postscript.


Επιπλέον, η βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός Postscript αρχείου είναι η εγκατάσταση ενός εικονικού Postscript εκτυπωτή. Στο σημείο αυτό πρέπει να απευθυνθείτε στο γραφείο Service Bureau που συνεργάζεστε και να ζητήσετε τον κατάλληλο Driver. Από τη στιγμή που θα έχετε εγκαταστήσει τον driver στον υπολογιστή σας, ένας νέος εικονικός εκτυπωτής θα εμφανιστεί. Αυτόν τον εκτυπωτή θα χρησιμοποιείτε κάθε φορά που θέλετε να δημιουργείτε Postscript αρχεία.
Επίσης, ζητήστε να σας ενημερώσουν για τυχόν παραμέτρους που απαιτούνται, ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη δημιουργία του αρχείου ή την παραγωγή των Films.
Από τη στιγμή που έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω τότε μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία δημιουργίας του Postscript αρχείου.

Επιλογή Postscript Εκτυπωτή
Η δημιουργία ενός Postscript αρχείου είναι μια εκτύπωση με πολλές παραμέτρους. Η διαφορά είναι ότι το αποτέλεσμα δεν θα το πάρετε σε χαρτί ή Film αλλά σε ένα αρχείο με κατάληξη .PRN ή .PS (Ανάλογα τις προδιαγραφές του γραφείου Service Bureau). Το αρχείο αυτό θα το επεξεργαστεί στη συνέχεια για να τυπώσει το περιεχόμενό του σε Films.
Για να ξεκινήσει η εκτύπωση πατάτε το αντίστοιχο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων ή επιλέγετε File \ Print από το μενού επιλογών. Από το παράθυρο Print που εμφανίζεται, στη σελίδα General, από το πεδίο Name επιλέγετε τον Postscript εκτυπωτή που έχετε εγκαταστήσει.


Εικόνα 1

Καθορισμός Εικονικής Σελίδας Εκτύπωσης

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας του Postscript αρχείου ο Postscript εκτυπωτής απαιτεί τον ορισμό μιας εικονικής σελίδας εκτύπωσης, όπως ακριβώς θα κάνατε και σε οποιαδήποτε άλλη απλή εκτύπωση που θα παίρνατε σε χαρτί. Στο στάδιο αυτό, πρέπει να ορίσετε το μέγεθος της εικονικής σελίδας εκτύπωσης πάνω στην οποία θα αποτυπωθεί η δουλειά σας. Το συνολικό μέγεθος που θα ορίσετε είναι το μέγεθος της δουλειάς σας συν 2 ή 3 πόντοι σε κάθε πλευρά για τα σημεία της εκτύπωσης (σταυροί σύμπτωσης, σημεία κοπής κ.λπ.). 
Επειδή το αρχείο σας θα τυπωθεί σε films, το συνολικό μέγεθος πρέπει να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του film πάνω στο οποίο θα τυπωθεί η δουλειά σας. Επειδή οι διαστάσεις των Films είναι τυποποιημένες, καλό θα ήταν να ρωτήσετε το Service Bureau για τα μεγέθη του Film που υποστηρίζει. 
Για να ορίσετε το εικονικό μέγεθος της εκτυπωτικής επιφάνειας :
 1. Από το παράθυρο Print που εμφανίζεται, στη σελίδα General, επιλέγετε τον εκτυπωτή και πατάτε το πλήκτρο Properties
 2. Από το πεδίο Paper Size επιλέγετε ένα από τα προτεινόμενα μεγέθη ή ορίζετε νέο μέγεθος με την επιλογή Postscript Custom Paper Size
 3. Σε περίπτωση που επιλέξετε Postscript Custom Paper Size, εμφανίζεται νέο παράθυρο στο οποίο ορίζετε το νέο μέγεθος στα πεδία Width και Height, σε millimeter.
 4. Επιπλέον, στη σελίδα General από την ομάδα πεδίων Orientation μπορείτε να ορίσετε τον προσανατολισμό της σελίδας οριζόντια, κάθετα ή με περιστροφή 180 μοιρών.

Εικόνα 2

Ξάκρισμα Σελίδων

Σε πολλές μακέτες χρησιμοποιούνται εικαστικά τα οποία φτάνουν μέχρι και το όριο της σελίδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το εικαστικό πρέπει να περισσεύει από τη σελίδα 4 ή 5 χιλιοστά, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την κοπή. Αυτό που συνήθως γίνεται είναι να τοποθετείται ολόκληρο το εικαστικό στη σελίδα, χωρίς καμία μεταβολή στο μέγεθός του, με αποτέλεσμα το περίσσευμα να είναι πολύ περισσότερο από  4 ή 5 χιλιοστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια αρχεία αλλά  και να πληρώνετε πολλούς περισσότερους πόντους Films, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος.
Το Corel Draw δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε πόσα χιλιοστά θα είναι το περίσσευμα του εικαστικού κατά την αποτύπωση της δουλειάς στα Films, ακόμη και αν έχετε χρησιμοποιήσει ολόκληρο το εικαστικό.
Για να γίνει αυτό, ενεργοποιείτε την παράμετρο Bleed Limit, από το παράθυρο Print στη σελίδα General και πληκτρολογείτε στο πεδίο που εμφανίζετε τα χιλιοστά του εικαστικού που θέλετε να περισσεύει από τη σελίδα.


Εικόνα 3

Διαχωρισμοί Χρωμάτων

Στόχος της δημιουργίας αρχείων Postscript είναι ο διαχωρισμός των χρωμάτων της μακέτας στα τέσσερα βασικά χρώματα της τετραχρωμίας CMYK. Για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία διαχωρισμού χρωμάτων πρέπει από τη σελίδα Separation, να ενεργοποιήσετε την παράμετρο Print Separations. Ταυτόχρονα με την παράμετρο αυτή ενεργοποιείται ένας πίνακας στον οποίο εμφανίζονται όλα τα χρώματα τα οποία θα συμμετέχουν στο διαχωρισμό. Τα χρώματα που σταθερά εμφανίζονται είναι τα Cyan, Magenta, Yellow και Black. Σε ορισμένες περιπτώσεις στον πίνακα αυτό, εμφανίζονται και χρώματα Pantone, αν βέβαια τα έχετε χρησιμοποιήσει στη δουλειά σας.
Κατά το διαχωρισμό, για κάθε ένα από τα χρώματα αυτά εκτυπώνετε μια σελίδα Film με τα αντίστοιχα ποσοστά raster. Η συμμετοχή του κάθε χρώματος στο διαχωρισμό, εξαρτάται από την ένδειξη πριν το όνομά του. Αν κάποιο από τα χρώματα του πίνακα δεν έχει ενεργοποιημένη την ένδειξη, τότε ακόμα και αν το χρησιμοποιείτε μέσα στη δουλειά σας, δεν θα εκτυπωθεί η αντίστοιχη σελίδα Film.
Σε περίπτωση που έχετε ένα ή περισσότερα χρώματα (Pantone) θα τυπωθούν σε επιπλέον Films, εκτός των Films της τετραχρωμίας,. Αν δεν θέλετε να συμβεί αυτό, μπορείτε να ενσωματώσετε τα επιπλέον χρώματα στα ποσοστά της τετραχρωμίας ενεργοποιώντας την παράμετρο Convert Spot Colors To Process.
Εξ ορισμού το Corel Draw δεν εκτυπώνει Films που είναι κενά. Σε περίπτωση που συμβεί το αντίθετο, ελέγξτε την παράμετρο Print Empty Plates. Αν είναι απενεργοποιημένη τότε γλιτώνετε το περιττό κόστος των άδειων Films


Εικόνα 4

Σημεία Εκτύπωσης

Ήδη έχει αναφερθεί κατά τον ορισμό του μεγέθους της εκτυπωτικής επιφάνειας, ότι πρέπει να ορίσετε 2 ή 3 πόντους επιπλέον από το φυσικό μέγεθος της δουλειάς σας για να τοποθετηθούν τα σημεία της εκτύπωσης (σταυροί σύμπτωσης, σημεία κοπής κ.λπ.). Τα σημεία αυτά ενεργοποιούνται από τη σελίδα Prepress, του παραθύρου Print Options με τον παρακάτω τρόπο :
 • Τίτλος, θα εμφανίζεται σε όλα τα Films μαζί με την ημερομηνία εκτύπωσης και την αρίθμηση των Films. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται αν ενεργοποιήσετε την παράμετρο Print file information. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο που θέλετε στο πεδίο που εμφανίζεται μετά την ενεργοποίηση της παραμέτρου. 
 • Αρίθμηση σελίδων Films, ενεργοποιώντας την παράμετρο Print page numbers 

 • Σημεία Κοπής, ενεργοποιώντας την παράμετρο Crop/Fold Marks 
 • Σταυρούς Σύμπτωσης, ενεργοποιώντας την παράμετρο Print Registration Marks. Από το πεδίο Style επιλέγετε το σχήμα των σταυρών σύμπτωσης. 
 • Τονικές Σκάλες, ενεργοποιώντας την παράμετρο Color Calibration Bar 
 • Densitometer, ενεργοποιώντας την παράμετρο Densitometer Scale


Από την ίδια σελίδα του παραθύρου Print Options, μπορείτε ακόμη να επιλέξετε την οριζόντια αντιστροφή της σελίδας εκτύπωσης (Πάστα Ανάποδα). Για να αντιστρέψετε την σελίδα  ενεργοποιείτε την παράμετρο Mirror. Με την ενεργοποίηση της παραμέτρου το περιεχόμενο της σελίδας  διαβάζεται ανάποδα (από δεξιά προς τα αριστερά). H ενεργοποίηση της παραμέτρου είναι αναγκαία μόνο σε εκτυπώσεις όπως η μεταξοτυπία.


Εικόνα 5


Postscript Παράμετροι
Για τις παραμέτρους που βρίσκονται στη σελίδα Postript, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείτε το γραφείο το οποίο θα δημιουργήσει τα Films ή τους τσίγκους αν πρόκειται για CTP εκτύπωση. Η παραμετροποίηση αυτή αλλάζει ανάλογα τον εξοπλισμό του γραφείου αλλά και τη μέθοδο εκτύπωσης την οποία θα ακολουθήσετε (τετράχρωμη, μεταξοτυπία κ.ο.κ). Εδώ θα αναφέρουμε τις τυπικές ρυθμίσεις για μια τετράχρωμη offset εκτύπωση.
 • Compatibility: στο πεδίο αυτό επιλέγετε Postscript 3.
 • Screen Frequency: επιλέγετε 150 lpi
 • Απενεργοποιείτε τις παραμέτρους Convert True Type to Type 1 και Download Type 1 fonts
 • Maximum points per curve: πληκτρολογείτε 20.000
 • Η ενημέρωση των υπόλοιπων πεδίων - παραμέτρων είναι όπως τις προτείνει το Corel (βλ. εικόνα 6) 
Εικόνα 6

Υπόλοιπες Παράμετροι
Στη σελίδα Misc ισχύει ότι και στη σελίδα Properties. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείτε το γραφείο ή τον τυπογράφο με τον οποίο συνεργάζεστε. Στη σελίδα αυτή οι παράμετροι ενημερώνονται ως εξής:
 • Απενεργοποιείτε την παράμετρο Apply ICC Profile
 • Output color bitmaps as: επιλέγετε CMYK
 • Fountain steps: πληκτρολογείτε 512. Σημαντική παράμετρο όταν στην δουλειά σας έχετε φόντο με διαβαθμίσεις χρωμάτων.
 • Η ενημέρωση των υπόλοιπων πεδίων - παραμέτρων είναι όπως τις προτείνει το Corel (βλ. εικόνα 7) Εικόνα 7

Αποθήκευση του Postscript αρχείου
Όταν ολοκληρώσετε τον ορισμό των παραμέτρων, πατάτε το εικονίδιο εκτύπωσης από τη γραμμή εργαλείων της οθόνης Print Preview. Παρατηρήστε ότι στο κάτω μέρος του παραθύρου έχουν εμφανιστεί τέσσερις νέες σελίδες. Τα ονόματα των σελίδων δείχνουν ότι η δουλειά σας έχει ήδη αναλυθεί στα τέσσερα βασικά χρώματα της τετραχρωμίας. 

Από το παράθυρο αυτό, για να συνεχίσετε πατάτε το κουμπί με τον εκτυπωτή. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εμφανίζεται παράθυρο στο οποίο πρέπει να ορίσετε το όνομα του αρχείου Postscript, την περιοχή αποθήκευσης και από το πεδίο Save as type επιλέγετε αν θέλετε το αρχείο σας να έχει μορφή PS ή PRN. Τέλος, πατάτε το Save για να δημιουργηθεί το αρχείο. 


Εικόνα 8


Έλεγχος Αρχείου Postscript
Ο έλεγχος  ενός αρχείου Postscript μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το Print Preview (Προεπισκόπηση Εκτύπωσης). Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα των παραμέτρων της εκτύπωσης και να τις διορθώσετε άμεσα πριν την τελική διαμόρφωση του αρχείου σε Postscript. Κάθε φορά που ορίζεται μια  παράμετρο (π.χ. το μέγεθος σελίδας εκτύπωσης) μπορείτε να βλέπετε το αποτέλεσμα στην οθόνη Print Preview του Corel Draw.
Ο δεύτερος τρόπος διευκολύνει στο έλεγχο του τελικού αρχείου Postscript. Για να γίνει ο έλεγχος αυτός πρέπει να έχετε το πλήρες πακέτο του Adobe Acrobat. Με την βοήθεια του Acrobat Distiller μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα του περιεχομένου του αρχείου Postscript. Έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι το αρχείο σας θα είναι σωστό πριν το πάτε στο Service Bureau.

Μετατροπή αρχείου PS (Postscript) σε PDF
Η χρήση του Adobe Distiller δίνει, εκτός από τη δυνατότητα ελέγχου και τη δυνατότητα μετατροπής του αρχείου Postscript σε PDF, κατάλληλο για εκτύπωση. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι είναι απαραίτητο να έχετε το πλήρες πακέτο του Adobe Acrobat.
Για να ξεκινήσει η μετατροπή:
 • Ανοίγετε παράλληλα, το παράθυρο του My Computer στο φάκελο που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο postscript και το παράθυρο του Adobe Distiller.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο πεδίο Default Settings να επιλέξετε Press Quality. Όταν είστε έτοιμοι, επιλέγετε το αρχείο από το παράθυρο του My Computer
 • Με drug ndrop, το τοποθετείτε στο παράθυρο του Adobe Distiller.

Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία μετατροπής ξεκινάει και ολοκληρώνεται, δημιουργώντας ένα νέο αρχείο PDF, στον ίδιο φάκελο που ήταν και το postscript αρχείο.    
Θοδωρής Μαστρογιάννης
Γραφίστας

Σχετικά άρθρα