Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Phototypesetting


Phototypesetting is a method of setting type, rendered obsolete with the popularity of the personal computer and desktop publishing software, that uses a photographic process to generate columns of type on a scroll of photographic paper.

A&G Paper με νέα δειγματολόγια


Η A&GPaperΑ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο του Χαρτιού, Χαρτονιού και γενικότερα των Γραφικών Τεχνών πάνω από 63 χρόνια και έτσι καθίσταται ως μία από τις πλέον αξιόπιστες, ποιοτικές και δυναμικές εταιρείες του χώρου.