Γενικά για το Grafic Notes"Δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι 
να κάνουμε μεγάλα πράγματα.
Μπορούμε όμως να κάνουμε
μικρά πράγματα με πολύ αγάπη"
Μητέρα Τερέζα

Η πρώτη έκδοση του "Grafic Notes" δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2012.
Από εκείνη την πρώτη δημοσίευση έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, τόσο στη διάταξη και στη μορφή του blog όσο και στην ποιότητα της πληροφορίας που επικοινωνεί. 

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο GN αφορούν στον κόσμο των γραφικών τεχνών. Το αποτέλεσμα που βλέπετε στις οθόνες σας, είναι μια προσπάθεια να επισημανθούν, να ταξινομηθούν και να συγκεντρωθούν τα βασικά στοιχεία της σχεδιαστικής διαδικασίας καθώς και να παρουσιαστούν απόψεις από διάφορες πηγές, που μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα και σκέψη.


Όσοι έχετε μπει στο GN, θα έχετε δει ότι φιλοξενεί μια αρκετά μεγάλη ποικιλία άρθρων που συνεχώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται. Οι βασικές θεματικές κατηγορίες είναι: 

  • γενικές αρχές γραφιστικής
  • δημιουργία μακέτας, 
  • θεωρία χρώματος, 
  • διαδικασία προεκτύπωσης και εκτυπωτικές μέθοδοι, 
  • επεξεργασία εικόνας και κειμένου, 
  • δημιουργία λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας,
  • ιστορία των γραφικών τεχνών,  
  • γραμματοσειρές,
  • τυπογραφία,  
  • σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα κ.ά. 
Για όλα τα παραπάνω, υπάρχουν κείμενα που συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό, αναλυτικούς πίνακες, σχεδιαγράμματα και δείγματα από δουλειές Ελλήνων και ξένων σχεδιαστών. Εκτός από τα άρθρα που γράφονται από το GN, υπάρχουν και επανεκδόσεις άρθρων, μεταφρασμένα ή όχι, αποσπάσματα από βιβλία και περιοδικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε κάθε άρθρο αναφέρονται οι σχετικές πηγές είτε αυτές αφορούν έντυπο είτε  ηλεκτρονικό υλικό. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει μια μεγάλη ομάδα από άρθρα, που εμπιστεύτηκαν στο GN, καταξιωμένα άτομα και επαγγελματίες του κλάδου. Τα άρθρα αυτά είναι συνήθως εξειδικευμένες αναλύσεις σε συγκεκριμένα τεχνικά θέματα. Σε όλους αυτούς αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.  

Μια ακόμα σημαντική ομάδα άρθρων είναι αυτά που γράφτηκαν μετά από δική σας παρότρυνση. Οι ερωτήσεις, οι απορίες, οι απόψεις, οι παρατηρήσεις και οι συμβουλές σας πολλές φορές μας οδήγησαν σε έρευνα που δημοσιεύτηκε μέσω του GN. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια.

Βέβαια, ακόμα και μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, το "Grafic Notes" δεν μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο της πληρότητας, ούτε της απόλυτης συστηματικότητας. Υπάρχουν πολλά θέματα που αναλύονται και πολλά περισσότερα που δεν έχουν ακόμα «αγγιχτεί». Και αυτό γιατί ο κλάδος της σχεδίασης οπτικής επικοινωνίας, αποτελείται από έναν ανεξάντλητο, πολύπλευρο και συνεχώς αυξανόμενο, όγκο πληροφοριών. 

Μέσα από όλη αυτή τη διαδραστική επικοινωνία, μοιάζει ότι μέσω του "Grafic Notes" έχει ενεργοποιηθεί μια «εκπαιδευτική διαδικασία», όχι με τη στενή ακαδημαϊκή έννοια του όρου, αλλά ως το δικαίωμα και την υποχρέωση του κάθε σχεδιαστή στη «γνώση».