Αναρτήσεις

Ένας μικρός διαγωνισμός για τους φίλους του Grafic Notes

Graphica 2013. Σας περιμένουμε, να τα πούμε και από κοντά …

Η πρώτη έντυπη δημοσίευση άρθρου από το Grafic Notes

Tang Yau Hoong. Ο αρνητικός χώρος στην πράξη

Avinoam Noma Bar. Τα πολλά πρόσωπα του αρνητικού χώρου

Illustrator tutorial: Create an Aged Vintage Style Logo Design

Photoshop Tip: How To Fake a Tilt-Shift Photo

Ράστερ. To σημείο εκκίνησης και τερματισμού

Ράστερ. Δύο λεπτομέρειες που ορίζουν το αποτέλεσμα

Ράστερ. Σχήματα, Γωνίες, Ροζέτες, Μουαρέ

Swink Project

Μωβ. Το χρώμα του μυστηρίου

Λευκό. Αν το φως ήταν χρώμα