Αναρτήσεις

How Paul Rand presented logos to clients

Οι μηχανές του Geoffroy de Crécy θα δουλεύουν για πάντα σε αυτά τα υπνωτικά gifs

The Surreal Objects of Nancy Fouts

Why You Should Adopt a Business-Minded Approach to Design

The Top Dos And Don’ts Of Working With Creative People Or, how not to be an asshole client.