Γράψε το δικό σου άρθροTo blog Grafic Notes δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες του να δημοσιεύσουν τα δικά τους άρθρα. Τα άρθρα αυτά θα έχουν θέμα σχετικό με τον κλάδο της οπτικής επικοινωνίας όπως: Design, Λογότυπο, Τυπογραφία, Εκτύπωση, Επεξεργασία Εικόνας, Πτυχιακές Εργασίες, Μελέτες, Εκθέσεις, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Νέα σχεδιαστικά προϊόντα κ.λπ. Στόχος δεν είναι μόνο η ενημέρωση με κάτι νέο και πρωτότυπο, αλλά και η διεύρυνση των γνώσεων που σχετίζονται με το αντικείμενό μας.

Λεπτομέρειες Συνεργασίας:

  • Βασική προϋπόθεση είναι το θέμα να μην έχει δημοσιευτεί ξανά στο Grafic Notes 
  • Το υλικό φωτογραφίες, κείμενα κλ.π. να είναι δικό σας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές 
  • Κάθε άρθρο θα δημοσιεύεται με ονοματεπώνυμο συγγραφέα και ιδιότητα, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη του περιεχομένου 
  • Όσο αφορά τα κείμενα δεν υπάρχει όριο λέξεων 
  • Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο αποστολής. Όταν έχετε κάτι έτοιμο το στέλνετε 
  • Κάθε άρθρο θα συνοδεύεται από μια εισαγωγική εικόνα μεγέθους 600Χ200 pixels σχετική με το περιεχόμενο. 
  • Το υπόλοιπο φωτογραφικό υλικό, που πιθανόν θα συνοδεύει το άρθρο, θα αποτελείται από εικόνες JPG, 72 dpi, πλάτους 500 pixels. 
  • Στο τέλος κάθε άρθρου θα υπάρχουν παραπομπές (CTA) σε σχετικό ηλεκτρονικό ή έντυπο υλικό εντός ή εκτός του blog 
  • Υβριστικά σχόλια, αρνητικές απόψεις και άρθρα που δεν σχετίζονται με την παραπάνω θεματολογία θα απορρίπτονται. 
  • Το υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία θα αποστέλλονται στο e-mail graficnotes@gmail.com. Αν τα αρχεία έχουν μεγάλο μέγεθος χρησιμοποιήστε dropbox 

Δείτε ακόμα

Σχόλια