Σύμβολα διόρθωσης κειμένωνΠριν από την εκτύπωση ο εκδότης, ο τυπογράφος ή ο γραφίστας δίνει τα δοκίμια στον πελάτη του προκειμένου να διορθωθούν. Ο διορθωτής προβαίνει τότε στις απαραίτητες διορθώσεις παραβάλλοντάς τα με το αρχικό κείμενο (πιθανόν χειρόγραφο). Συνήθως, οι διορθώσεις ολοκληρώνονται σε τρία στάδια.


Οι διορθώσεις γίνονται στο περιθώριο της σελίδας με τη χρήση τυποποιημένων συμβόλων για λόγους σαφήνειας στην επικοινωνία με τον γραφίστα ή τον .


Οι διορθώσεις σημειώνονται παράλληλα προς τις αράδες του κειμένου, στο δεξί ή αριστερό περιθώριο. Κάθε χειρόγραφο σχόλιο πρέπει να είναι καθαρογραμμένο και μη διφορούμενο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή στο τυπογραφείο ο υπάλληλος που θα «περάσει» τις διορθώσεις δεν γνωρίζει απαραίτητα τη γλώσσα στην οποία εργάζεται.


Τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα διορθωτικά σύμβολα περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος έχει ληφθεί από το «Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων» της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου