Διορθώστε τους χρωματικούς τόνους μιας φωτογραφίαςΣτόχος της ακόλουθης επεξεργασίας είναι, από μια υποβαθμισμένη τονικά φωτογραφία, να εμφανιστούν οι σωστοί χρωματικοί τόνοι. Για να γίνει αυτό πρέπει αρχικά να εντοπίσουμε τρεις βασικούς τόνους έναν φωτεινό, έναν σκούρο και έναν μεσαίο και στη συνέχεια βάσει αυτών, θα γίνει η τελική επεξεργασία.


Αριστερά είναι η αρχική φωτογραφία
και δεξιά το αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία.

Εντοπισμός βασικών τόνων
1. Επιλέγετε από το μενού Layer / New Adjustment Layer / Threshold. Εμφανίζεται ένα δεύτερο layer με τη σχετική λειτουργία.
2. Μετακινείτε τον δείκτη δεξιά μέχρι να απομείνουν μόνο λίγα λευκά σημεία. Αυτοί είναι οι φωτεινοί τόνοι της φωτογραφίας. Πατάτε Ok


3. Από το Toolbar και την ομάδα εργαλείων Eyedropper Tool, επιλέγετε το εργαλείο Color Sampler Tool. Με το δείκτη του ποντικιού κάνετε ένα κλικ, μαρκάροντας ένα από τα λευκά σημεία.


4. Επιλέγετε πάλι το Threshold Layer και μετακινείτε τον δείκτη αριστερά μέχρι να απομείνουν μόνο λίγα μαύρα σημεία. Αυτοί είναι οι σκούροι τόνοι της φωτογραφίας. Πατάτε Ok


5. Από το Toolbar και την ομάδα εργαλείων Eyedropper Tool, επιλέγετε το εργαλείο Color Sampler Tool. Με το δείκτη του ποντικιού κάνετε ένα κλικ, μαρκάροντας ένα από τα σκούρα σημεία.
6. Δημιουργείτε ένα ακόμα Layer, ανάμεσα στα δύο πρώτα.
7. Γεμίζετε το νέο Layer με γκρι χρώμα. Για να γίνει από το μενού επιλέγετε Edit / Fill και από το πεδίο Use επιλέγετε 50% Gray. Πατάτε Ok.
8. Επιλέγετε το νέο Layer και αλλάζετε το Blending Mode σε Difference.
9. Επιλέγετε πάλι το Threshold Layer πάλι και μετακινείτε τον δείκτη αριστερά και μετά δεξιά μέχρι να απομείνουν μόνο λίγα μαύρα σημεία. Αυτοί είναι οι μεσαίοι τόνοι της φωτογραφίας (αν υπάρχουν). Πατάτε Ok


10. Από το Toolbar και την ομάδα εργαλείων Eyedropper Tool, επιλέγετε το εργαλείο Color Sampler Tool. Με το δείκτη του ποντικιού κάνετε ένα κλικ, μαρκάροντας έναν από τους μεσαίους τόνους.

Τονική Διόρθωση της φωτογραφίας
11. Απενεργοποιείτε όλα τα Layers εκτός από αυτό με την φωτογραφία.
12. Επιλέγετε από το μενού Layer / New Adjustment Layer / Levels.


13. Στο παράθυρο που εμφανίζεται υπάρχουν τρία Eyedropper Tools. Το κάθε ένα χρησιμοποιείται για την επιλογή αντίστοιχα των σκούρων, μεσαίων και φωτεινών τόνων.
14. Επιλέγετε το πρώτο Eyedropper Tool και κάνετε κλικ πάνω στο σημάδι με τον σκούρο τόνο (βήμα 5). Στη συνέχεια, επιλέγετε το δεύτερο Eyedropper Tool και κάνετε κλικ πάνω στο σημάδι με τον μεσαίο τόνο (βήμα 9). Τέλος, επιλέγετε το τρίτο Eyedropper Tool και κάνετε κλικ πάνω στο σημάδι με τον φωτεινό τόνο (βήμα 3).


Προσοχή στην επιλογή των τόνων! Κάθε διαφορετικός τόνος δίνει και άλλο αποτέλεσμα στη φωτογραφία.

Σχόλια