10 βασικοί λόγοι ύπαρξης των λογοτύπων


Μερικοί από τους βασικότερους λόγους σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού του λογοτύπου μιας επιχείρησης είναι οι παρακάτω.
  1. Το λογότυπο ταυτίζεται άμεσα με την επιχείρηση. Δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό και στην ουσία αποτελεί τη σφράγιδα της.
  2. Αποτυπώνει και μεταφέρει το ιδιαίτερο επαγγελματικό προφίλ της επιχείρησης και την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. 
  3. Η βασική λειτουργία του είναι να εντυπώνεται άμεσα στη μνήμη, να αναγνωρίζεται εύκολα και να προσελκύει πελάτες. 
  4. Αποτελεί το πιο σταθερό μέσο για την προώθηση και διαφήμιση της εταιρείας στην ευρύτερη αγορά.  
  5. Κάθε λογότυπο σχεδιάζεται για να εξυπηρετήσει καθαρά επικοινωνιακούς - διαφημιστικούς στόχους. 
  6. Ένα επιτυχημένο λογότυπο πρέπει να είναι καλαίσθητο. Το χρώμα, η γραμματοσειρά και ο έξυπνος σχεδιασμός είναι οι τρεις βασικοί παράγοντες που συντελούν στο τελικό αποτέλεσμα. 
  7. Δύο βασικοί παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό ενός λογοτύπου είναι η φύση του αντικειμένου της επιχείρησης καθώς και το κοινό στο οποίο αυτή απευθύνεται. 
  8. Το λογότυπο μεταξύ άλλων θα πρέπει να μεταδίδει τη γνώση για το αντικείμενο και συγχρόνως να εμπνέει εμπιστοσύνη.  
  9. Κάθε λογότυπο πρέπει να είναι μοναδικό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί τυχόν σύνδεση ή σύγχυση με τα λογότυπα άλλων επιχειρήσεων.
  10. Μετά την τελική επιλογή του λογοτύπου, θα πρέπει να κατοχυρωθούν τα πνευματικά δικαιώματα πάνω σ’ αυτό, ακολουθώντας την τυπική διαδικασία που έχει ορίσει η πολιτεία για την προστασία κάθε εμπορικού σήματος.
Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα τυπογραφικών λογοτύπων. Δηλαδή, λογότυπα που ο σχεδιασμός τους έχει στηριχθεί αποκλειστικά στην έξυπνη χρήση της γραμματοσειράς.


Σχόλια