6 βασικοί κανόνες συλλαβισμούΌταν γράφουμε, παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη να αλλά­ξουμε γραμμή χωρίς να έχει τελειώσει μια λέξη. Είμαστε τότε υπο­χρεωμένοι να χωρίσουμε τη λέξη στα δύο.
Στην περίπτωση αυτή θα τη χωρίσουμε όχι όπου τύχει, αλλά εκεί που τελειώνει μια συλλαβή. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πώς χωρίζονται οι λέξεις σε συλλαβές.


Το χώρισμα μιας λέξης σε συλλαβές ονομάζεται συλλαβισμός.


Κατά το συλλαβισμό ακολουθούμε τους παρακάτω κανόνες:

1. Ένα σύμφωνο ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζεται με το δεύτερο φωνήεν.
έ-χω, κα-λο-σύ-νε-ψε, πα-ρα-κα-λώ, πα-θή-μα-τα.

2. Δύο σύμφωνα ανάμεσα σε δύο φωνήεντα συλλαβίζονται με το δεύτερο φωνήεν, όταν αρχίζει από αυτά τα σύμφωνα ελληνική λέξη.
λά-σπη (σπίθα), έ-βγαλα (βγαίνω), κο-φτερός (φτωχός)
έ-θνος (θνητός), έ-τσι (τσαρούχι),  τζί-τζιχας (τζάμι)
ύπο-πτος (πτώμα), Αι-σχύλος (σχολείο), α-τμός (τμήμα), ά-φθονος (φθόγγος).

Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ το δεύτερο με το ακόλουθο. θάρ-ρος, άλ-λος, θάλασ-σα, περ-πατώ, έρ-χομαι, δάφ-νη, βαθ-μός, τάγ-μα.

3.Τρία ή περισσότερα σύμφωνα ανάμεσα σε δυο φωνήεντα συλλαβίζονται με το ακόλουθο φωνήεν, όταν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα δύο πρώτα από αυτά.
ά-στρο (στρώνω), ε-χθρός (χθεσινός), σφυρί-χτρα (χτένι), αι-σχρός (σχέδιο).

Αλλιώς, χωρίζονται και το πρώτο σύμφωνο πάει με το προηγούμενο φωνήεν, ενώ τα υπόλοιπα με το ακόλουθο. 
άν-θρωπος, νεραν-τζιά, εκ-στρατεία, παν-στρατιά.

4. Τα δίψηφα μπ, ντ, γκ δε χωρίζονται στο συλλαβισμό.
μπου-μπούκι, α-μπέλι, ντα-ντά, πέ-ντε, μπα-γκέτα, μον-γχρίζω.

5. Οι σύνθετες λέξεις ακολουθούν κατά το συλλαβισμό τους ίδιους κανόνες.
προ-σέχω, υ-πεύθυνος, εί-σοδος, πα-ρα-κούω.

6. Τα δίψηφα φωνήεντα, οι δίφθογγοι 
(αι, αη, οι, οη), οι καταχρηστικοί δίφθογγοι (ι, υ, ει, οι + φωνήεν ή δίψηφο) και οι συνδυασμοί αυ και ευ κατά το συλλαβισμό λογαριάζονται σαν ένα φωνήεν.
αί-μα, νε-ράι-δα, ά-πια-στος, ναύ-της.

Πηγή
Νεοελληνική Γραμματική, Μ. Τριανταφυλλίδη

Σχόλια

 1. νεράντζι από ντ αρχίζει ελληνική λέξη, γιατί να χωριστεί;
  μήπως νε-ρά-ντζι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και τα δύο μου ηχούν σωστά πάντως
   ίσως εδώ έχουμε μεν τρία γράμματα ν+τ+ζ στη σειρά αλλά ηχούν σαν δύο ν+τζ
   οπότε αναλόγως πως θα το δούμε μπορεί να χωριστεί και με τους δύο τρόπους
   αν το δούμε σαν τρία γράμματα από τα οποία δύο πρώτα αρχίζει λέξη, οπότε ο σωστός συλλαβισμός είναι νερά-ντζι
   αν το δούμε σαν δύο γράμματα από τα οποία δεν αρχίζει λέξη, τότε πρέπει να συλλαβίσουμε νεράν-τζι

   Διαγραφή
  2. Δεν αρχ´ιζουν με μπ ή ντ όσες αρχίζουν προέρχονται από ξένες ( τούρκικες συνήθως) λέξεις

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου