Παλαιό σύστημα υπολογισμού μεγέθους των βιβλίωνΤα ονόματα των μεγεθών των βιβλίων με βάση το παλαιό σύστημα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος μιας σελίδας, είναι ένα κλάσμα ενός μεγάλου φύλλου χαρτιού στο οποίο θα τυπωθεί. Το σύστημα αυτό φαίνεται στον Πίνακα Ι που ακολουθεί. Κατά την εκτύπωση των βιβλίων, ένας ζυγός αριθμός (όπως 4, 8, 16, 32, 64) των σελίδων είναι τυπωμένο σε κάθε πλευρά ενός μεγάλου φύλλου (τυπογραφικού). Κάθε μεγάλο φύλλο, διπλώνεται έτσι ώστε οι σελίδες να είναι σε σωστή σειρά και κόβεται στις εξωτερικές άκρες έτσι ώστε το βιβλίο να μπορεί να ανοίξει. Εκτός από το μέγεθος, το όνομα του μεγέθους δείχνει το κλασματικό μέρος του φύλλου που καταλαμβάνει μία σελίδα (π.χ. το σχήμα octavo δείχνει το ένα όγδοο). 
Σε αυτό το σύστημα, δεδομένου ότι το κλασματικό όνομα από μόνο του δεν μπορούσε να υποδηλώσει ένα ακριβές μέγεθος, γι αυτό δημιουργήθηκε και το όνομα μεγέθους του φύλλου το οποίο προηγείται από το κλασματικό όνομα. Έτσι, το σχήμα βιβλίου royal octavo ορίζει μια σελίδα ως το ένα όγδοο του μεγέθους του φύλλου τύπου royal, το σχήμα βιβλίου medium octavo ορίζει μια σελίδα ως ένα όγδοο του μεγέθους του φύλλου τύπου medium και το σχήμα βιβλίου crown octavo ορίζει μια σελίδα ως το ένα όγδοο του μεγέθους ενός φύλλου τύπου crown. Αυτά είναι τα τρία από τα πιο κοινά μεγάλα μεγέθη φύλλων, τα οποία είναι αντίστοιχα royal 20 x 25 ίντσες, medium 18 x 23 ίντσες, και το crown 15 x 19 ίντσες. Βέβαια οι διαστάσεις αυτές δεν ήταν πάντα ίδιες από τη στιγμή που το χαρτί δεν κόβονταν πάντα με την ίδια ακρίβεια. Έτσι οι σελίδες των βιβλίων μετά το τελικό δίπλωμα και ξάκρισμα πάντα προέκυπταν λίγο μικρότερες. Ένας άλλος παράγοντας διαφοράς του μεγέθους είναι ότι στη Βρετανία το μέγεθος του φύλλου διαφέρει μερικές φορές ελαφρώς από τα αντίστοιχα μεγέθη στην Αμερική. 
Ο Πίνακας ΙΙ παρουσιάζει τα ονόματα των φύλλων μεγάλων μεγέθους που χρησιμοποιούνται από την American Library Association. Στον πίνακα αυτό αναφέρονται με όνομα μεγέθους του φύλλου μόνο το σχήμα βιβλίου octavo. Τα όρια των διαστάσεων που παρουσιάζονται στον πίνακα αυτό παραμένει πρότυπο. Ο Πίνακας III δίνει ισοδύναμους όρους και σύμβολα για τα ονόματα μέγεθος του φύλλου.

Πίνακας I


Πίνακας II
Μεγέθη κατά την American Library Association*Ως Εξωτερικό ύψος του βιβλίου υπολογίζεται το ύψος του εξωφύλλου 
* Ως Μέγεθος Βιβλίου υπολογίζεται κατά προσέγγιση, το συνολικό μέγεθος (Ύψος Χ Πλάτος) του εξωφύλλου


Πίνακας III
Ισοδύναμοι όροι και σύμβολα
©Webster's Third New International Dictionary (1966)


Collin's AUTHORS & PRINTERS DICTIONARY, OXFORD, 9th ed. 1946

64mo, 3½" x 2Ό " 

Trigesimo-secundo, 32mo 4½" x 3" 
Vigesimo-quarto, 24mo, 5" x 3½" 
Vigesimo, 20mo, 5" x 3" 
Sexto-decimo, 16mo, 6to, 9" x 7½" 
Duo-decimo, 12mo, 7½" x 4½"

Crown 8vo 7½" x 5" 

Crown 4to 10"x7½" 
Demy 8vo 8 ½ " x 5½" 
Demy 4to 11" x 8 ½ " 
Foolscap 8vo 6Ύ" x 4 ½  " 
Foolscap 4to 8½" x 6 ½ " 
Imperial 8vo 11" x 7½" 
Imperial 4to 15" x 11 
Medium 8vo 9½" x 6 
Medium 4to 12" x 9½" 
Post 8vo 8" x 5" 
Post 4to 10" x 8" 
Pott 8vo 6 ½  " x4 
Pott 4to 8" x 6 ½  " 
Royal 8vo 10" x 6Ό " 
Royal 4to 12½" x 10 
Super Royal 8vo 10 ½  " x 6 ½ " 
Super Royal 4to 13½" x 10 ½  "


FOLIOS

Atlas 26" x 17" 
Crown or post 15" x 10" 
Demy 17½" 11 ½  " 
Elephant 23" x 14" 
Foolscap 13½" x 8½" 
Imperial 22" x 15" 
Medium 18" x 11½" 
Royal 20" x 12½"


PRINTING PAPER SIZES:

crown 20" x 15" 
demy 22½" x 17½" 
double crown 30" x 20" 
double demy 35" x 22½" 
doule foolscap 27" x 17" 
double post 31½" x 19½" 
double royal 40" x 25" 
imperial 30 x 22" 
medium 23½" x 18½" 
post 19 ½  " x 15½" 
royal 25" x 20" 
super-royal 27½" x 20½"


WRITING PAPER SIZES:

antiquarian 53" x 31" 
atlas 34" x 26" 
columbier 34½" x 23½" 
copy or draft 20" x 16" 
demy 20" x 15½" 
double elephant 40" x 26Ύ" 
elephant 28" x 23" 
emperor 72" x 48" 
foolscap 17" x 13½" 
imperial 30" x 22" 
medium 22" x 17½" 
post, large 21" x 16½" 
post, small 19" x 15Ό " 
pott 15" x 12½" 
royal 24" x 19" 
super-royal 27" x 19"


FOOLSCAP

folio 13½" x 8½" 
octavo 6Ύ" x 4Ό " 
quarto 8"½" x 6Ύ" 

Πηγές
  • Webster's Third New International Dictionary (1966)
  • Collin's AUTHORS & PRINTERS DICTIONARY, OXFORD, 9th ed. 1946
  • www.trussel.com/

Σχόλια