Συντομογραφίες. Κερδίστε χώρο
Μερικές συχνές λέξεις γράφονται για συντομία κομμένες. Οι γραφές αυτές λέγονται συντομογραφίες. Πολλές φορές οι συντομογραφίες μας βοηθούν να εξοικονομήσουμε τον χώρο που χρειαζόμαστε σε μια σελίδα. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι ακόλουθες:Για τους μήνες
Ιαν., Φεβρ., Μάρτ., Απρ., Ιούν., Ιούλ., Αύγ., Σεπτ., Οκτ., Νοέμβρ., Δεκ


Πηγή
Νεοελληνική Γραμματική, Μ. Τριανταφυλλίδη

Σχόλια