Λογότυπα Δικηγορικών Εταιριών


Το λογότυπο είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός δικηγορικού γραφείου ή μιας δικηγορικής εταιρίας. Η χρήση του λογοτύπου στο website, στις επαγγελματικές κάρτες, στα επιστολόχαρτα, τις πινακίδες και τις διαφημίσεις είναι ζωτικής σημασίας. 
Το λογότυπο είναι η οπτική εικόνα που επικοινωνεί την επωνυμία του συγκεκριμένου γραφείου, την νομική του μορφή (αν είναι ένα πρόσωπο, αν υπάρχουν συνεργάτες, αν είναι εταιρία ή όμιλος εταιριών) και τις υπηρεσίες που παρέχει. 
Η σχεδίαση ενός λογοτύπου που αφορά  ένα δικηγόρο ή ένα δικηγορικό γραφείο δεν είναι εύκολη υπόθεση, δεν αφορά στη δημιουργία ενός ακόμα όμορφου λογοτύπου, αλλά πρέπει να βασίζεται σε ένα καλά δομημένο concept ώστε να εντυπώνεται άμεσα στη μνήμη και να διαφέρει από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, πρέπει να αποπνέει επαγγελματισμό, σοβαρότητα, να είναι λιτό στη σχεδίαση και να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών. 
Στη συνέχεια, δείτε κάποια λογότυπα ξένων δικηγορικών εταιριών.
 Πηγή 
inspirationfeed.com

Σχόλια