Μελέτη Λογοτύπου "The Mall Athens"Χρωματική μελέτη λογοτύπου
Στην παρακάτω μελέτη υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία όσο αφορά στην έγχρωμη αποτύπωση του λογοτύπου με συγκεκριμένα ποσοστά στις χρωματικές παλέτες CMYK και RGB και αντίστοιχους κωδικούς στις παλέτες RAL και PANTONE. Επιπλέον, υπάρχει οδηγία για τη μορφή και τα ποσοστά χρώματος του λογοτύπου όταν αυτό πρέπει να τυπωθεί σε μαυρόασπρη εκτύπωση. Στόχος της μελέτης αυτής είναι το λογότυπο να αναπαράγεται με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 
 Τυπογραφική ανάλυση λογοτύπου
Η τυπογραφική ανάλυση του λογοτύπου δίνει οδηγίες για δύο θέματα. Στο πρώτο αναφέρει την γραμματοσειρά με την οποία πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του λογοτύπου όσο αφορά την ορθότητα των χαρακτήρων που το αποτελούν. Στο δεύτερο θέμα υπάρχει σχεδιάγραμμα που αποτυπώνει τις αναλογίες που πρέπει να έχουν τα τμήματα του λογοτύπου μεταξύ τους, σε όποιο μέγεθος και αν εμφανίζεται.
Μελέτη σχετικά με μονόχρωμο φόντο
Στο στάδιο αυτό της μελέτης δίνονται οδηγίες σχετικά με το πως πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο όταν φόντο είναι ένα από τα παρακάτω πλακάτα χρώματα. 

Μελέτη σχετικά με φωτογραφικό φόντο
Στο στάδιο αυτό της μελέτης δίνονται οδηγίες σχετικά με το πως πρέπει να εμφανίζεται το λογότυπο όταν φόντο είναι φωτογραφία.

 Μελέτη σχετικά με συγκεκριμένα μεγέθη 
Στο σημείο αυτό προτείνονται τρία από ιδανικά μεγέθη του λογοτύπουΣχετικά άρθρα


Σχόλια