Λογότυπα με θέμα "Λουλούδια"

Ένα λογότυπο προσδίδει ένα συγκεκριμένο επιδιωκόμενο ύφος στην εικόνα της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να γίνει αν στο λογότυπο συμπεριληφθεί ένα αφαιρετικό γραφικό, σχετικό με τη δραστηριότητα της, είτε σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και ένα σχέδιο χωρίς άμεση σύνδεση με αυτή.
Στα λογότυπα  που θα δείτε στη συνέχεια, η προσθήκη ενός γραφικού με το σχήμα λουλουδιού μπορεί να έχει κυριολεκτική ή μεταφορική σημασία. Στην πρώτη περίπτωση το λογότυπο αποτυπώνει ακριβώς τη δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη τονίζει κάποιο στοιχείο από τη φιλοσοφίας της. Σε κάποιες περιπτώσεις με τον τρόπο αυτό τονίζεται η οικολογική πλευρά της επιχείρησης, σε άλλες περιπτώσεις δίνεται έμφαση στις έννοιες όπως υγεία, ελπίδα, καθαριότητα, πνευματικότητα, αγάπη, φιλία, φινέτσα, στοργή και τέλος υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την γεωμετρία, την κυκλική μορφή ή το έντονο χρώμα των λουλουδιών.
Σχόλια