Συσκευασίες με οικολογική συνείδησηΩς άνθρωποι με οικολογική συνείδηση πιστεύω ότι έχουμε καθήκον να υποστηρίζουμε τη συνετή χρήση χαρτιού. Συνετή χρήση σημαίνει:
  • Δεν παραγγέλνουμε χαρτί που δεν θα χρησιμοποιηθεί
  • Δεν τυπώνουμε επιπλέον ποσότητες εντύπων που δεν θα χρησιμοποιηθούν
  • Κατά το montaz χρησιμοποιούμε το μέγεθος τυπογραφικού με τις λιγότερες απώλειες
  • Τα χαρτιά που δεν χρησιμοποιούμε τα ανακυκλώνουμε


Μάλιστα, όταν η μακέτα και ο πελάτης το επιτρέπουν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ειδικά οικολογικά χαρτιά με στόχο πάντα να εξασφαλίσουμε τη περιορισμένη εκμετάλλευση των πολύτιμων φυσικών πόρων, υποστηρίζοντας έτσι τις μεθόδους προστασίας των δασών. Γενικότερα, με τη χρήση των οικολογικών υλικών αποφεύγουμε:
  • Την καταστροφή των δασών και τη δυνητική απώλεια βιοποικιλότητας
  • Τις εκπομπές ρίπων στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού
  • Την κατανάλωση ενέργειας,  νερού και χημικών κατά την παραγωγή
  • Τη δημιουργία αποβλήτων κατά την παραγωγή, όπως υπολείμματα και λάσπη
Στη συνέχεια δείτε κάποιες συσκευασίες που έχουν γίνει με οικολογικό χαρτί και υλικά που ανακυκλώνονται εύκολα.
Σχόλια