Η νέα ταυτότητα του Πανεπιστημίου της Coimbra
Tο Πανεπιστήμιο της Coimbra είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν ταξινομηθεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Με αυτό το κριτήριο η αλλαγή της ταυτότητας του πανεπιστημίου έχει ως στόχο όχι μόνο να αποτυπώσει ένα ταξίδι στο παρελθόν αλλά και να αποδώσει μια πολύ ισχυρή αίσθηση του μέλλοντος.Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη λογική, διατηρήθηκε η κλασσική φόρμα του λογοτύπου ως σημείο εκκίνησης και πάνω σε αυτή δημιουργήθηκε ένα νέο σήμα που συνδυάζει  διάφορες χρονικές στιγμές - παρελθόν, παρόν και μέλλον - συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της κληρονομιάς του.
Στην υλοποίηση όλων αυτών των εννοιών έπαιξε σημαντικό ρόλο η διαδικασία στιλιζαρίσματος και απλοποίησης των συμβόλων που υπήρχαν ήδη στο παλαιό λογότυπο. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του λογότυπου οι νέες φόρμες που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία προσαρμόστηκαν σε διάφορα χρώματα, κλίμακες και νέα μέσα εφαρμογής. 
Δείτε επιπλέον