Εταιρική Ταυτότητα. Η "εικόνα" της επιχείρησης


Στο marketing, ο όρος Εταιρική Ταυτότητα (Corporate Identity) χρησιμοποιείται για να δηλώσει την "εικόνα" μιας εταιρείας προς τους συνεργάτες της, τους πελάτες της, το προσωπικό της και το ευρύ κοινό. Η ανάγκη δημιουργίας μιας εταιρικής ταυτότητας προκύπτει συνήθως από την κοινή αντίληψη της οργανωτικής φιλοσοφίας μιας
εταιρείας και μια συγκεκριμένη "εταιρική κουλτούρα". Δημιουργείται ακριβώς για να επικοινωνήσει αυτή την "εταιρική εικόνα", προσδίδοντας κύρος, σοβαρότητα και συμβάλλοντας στην "ομοιομορφία" και συνέπεια όλων των στοιχείων που την απαρτίζουν.

Η εταιρική ταυτότητα αποτελείται από τις εφαρμογές:
  • Λογότυπο
  • Επαγγελματική κάρτα
  • Επιστολόχαρτο
  • Φάκελος
  • Επιπλέον, η εταιρική ταυτότητα μπορεί να εφαρμοστεί και σε παραστατικά, μπλοκ σημειώσεων, with compliments, ευχετήριες κάρτες, ετικέτες, θήκες CD, folders κλπ.
Σε περιπτώσεις διαφημιστικής καμπάνιας, η εταιρική ταυτότητα συνδυάζεται και με άλλες  υπηρεσίες "branding". Με βάση συγκεκριμένους κανόνες (corporate identity guidelines), το λογότυπο της εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης της επιχείρησης, όπως π.χ. στην ιστοσελίδα, στα προϊόντα, σε καταχωρίσεις, χορηγίες, διαφημιστικές αφίσες, προβολές κ.ο.κ.
Ας δούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές που βρήκα στο γνωστό portal Behance. Θα δείτε τη συνολική ταυτότητα, κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες καθώς και τους σχετικούς συνδέσμους  για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από τις αντίστοιχες σελίδες.

Renhand
Εταιρία: Renhand
Ιδιότητα: Engineering group
Δημιουργός: Higher
Vrrb
Εταιρία: Vrrb Interactive
Ιδιότητα: Web-developing studio 
Δημιουργός: Multiple designers
TIMELESS
Εταιρία: Timeless
Ιδιότητα: Εταιρία Κατασκευής Ρολογιών 
Δημιουργός: Michael Molloy


MYD II
Εταιρία: MYD
Ιδιότητα: Αρχιτεκτονικό γραφείο 
Δημιουργός: Hidden CharactersAdam & Eve Law Firm
Εταιρία: Adam & Eve
Ιδιότητα: Intellectual Property Law Firm 
Δημιουργός: Raewyn Brandon


Star Builders Contracting

Εταιρία: 
Star Builders Contracting
Ιδιότητα: - 
Δημιουργός: Mohd Almousa