Τυπογραφικές εφαρμογές με φαντασία


Στο άρθρο αυτό θα δείτε 52 τυπογραφικές εφαρμογές. Και λέω "εφαρμογές" γιατί δεν αναφέρομαι μόνο σε posters. Γράμματα, λέξεις και φράσεις σε συνδυασμό με σχήματα και χρώματα. Τα υλικά απεριόριστα. Η αποτύπωση κάθε ιδέας μπορεί να γίνει παντού, σε χαρτί, σε τοίχο ή σε τρισδιάστατη απεικόνιση στο χώρο. Τελικά, το μήνυμα από όλα αυτά είναι ένα " Ας πειραματιστούμε".


Πηγές