Το εξώφυλλο των βιβλίωνΤο Βιβλίο είναι υλικός ή μη φορέας γραπτού, εικαστικού, ηχητικού, ή μηδενικού περιεχομένου. Στη βιβλιοθηκονομία ένα βιβλίο ονομάζεται και μονογραφία, ώστε να μπορεί να διαχωριστεί από τις περιοδικές έντυπες εκδόσεις. Το βιβλίο, ως ο κύριος φορέας του γραπτού λόγου, πήρε τη μορφή και τη μαζικότητα που έχει σήμερα με την εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο. Κάθε βιβλίο χαρακτηρίζεται από δύο βασικούς παράγοντες.
Ως προς την κατασκευή του, βιβλίο είναι το έντυπο, που αποτελείται εξωτερικά από ένα εξώφυλλο και εσωτερικά από ένα συγκεκριμένο αριθμό τυπωμένων και συνδεδεμένων σελίδων. Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO ως βιβλίο ορίζεται το σύνολο
τριών τουλάχιστον συρραμμένων και κολλημένων τυπογραφικών φύλλων (1 τυπογραφικό=16 σελίδες), συνολικά 48 σελίδων. Επιπλέον, ως προς το περιεχόμενό του, βιβλίο είναι το σύνολο της πληροφορίας που φέρει, η οποία θεωρείται πνευματικό έργο ενός ή περισσότερων συγγραφέα/ων. Τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας το βιβλίο εμφανίζεται και με άλλες μορφές όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και το ακουστικό βιβλίο (audio book).
Το εξώφυλλο που περιβάλλει τον σύνολο των σελίδων ενός βιβλίου αποτελείται συνήθως από ένα παχύτερο και σκληρότερο, φύλλο. Αυτό μπορεί να είναι από χαρτί (χαρτοδεσία), χαρτόνι, δέρμα (δερματοδεσία), και σπανιότερα, ξύλο, ύφασμα, μέταλλο, ορυκτό, πέτρωμα ή σύνθεση τους. 
Το εξώφυλλο ενός βιβλίου απαρτίζεται από το (recto) εμπρόσθιο και (verso) οπίσθιο (οπισθόφυλλο) τα οποία ενώνει η ράχη του βιβλίου. Το εμπρόσθιο τμήμα (εκείνο που κοινώς αναφέρεται ως εξώφυλλο) αποτελεί μια εικαστική και έγγραφη περίληψη του περιεχομένου και του αντικειμένου του βιβλίου. Πρόκειται για την εξωτερική εικόνα του, εκείνη που θα προσελκύσει ή απομακρύνει τον επίδοξο αναγνώστη. Γι' αυτό το λόγο οι εμπλεκόμενοι στις εκδόσεις ασχολούνται σημαντικά με την εμφάνιση του εξωφύλλου, αναθέτοντας τη δημιουργία του σε επαγγελματίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας. 

Στο άρθρο αυτό υπάρχει μια σειρά από εξώφυλλα σημαντικών βιβλίων.

Σχετικά άρθρα

Πηγές 

Σχόλια