Τέσσερις τρόποι για να δημιουργήσετε και τις 50 αποχρώσεις του γκριΣτο άρθρο αυτό αναλύονται τέσσερις τεχνικές του Photoshop για να μετατρέψετε τις έγχρωμες φωτογραφίες σε ασπρόμαυρες. Ο κάθε τρόπος έχει διαφορετικά αποτελέσματα και διαφορετική χρήση. Οι δύο πρώτοι είναι πιο γρήγοροι, αλλά δημιουργούν σχεδόν επίπεδες ασπρόμαυρες εικόνες. Αντίθετα, οι δύο τελευταίοι τρόποι θέλουν λίγο περισσότερη δουλειά αποδίδοντας όμως καλύτερα την τονική ποικιλία των εικόνων.


1. Grayscale
Εισάγετε την εικόνα στο Photoshop και από το μενού επιλέγετε Image / Mode / Grayscale. Αυτός είναι ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος για την μετατροπή μιας εικόνας σε grayscale. Όπως όμως θα παρατηρήσετε έχει μειωθεί το βάθος πεδίου και η αντίθεση από την φωτογραφία.
Με την μέθοδο αυτή η εικόνα μετατρέπεται σε ασπρόμαυρη χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. Για αυτό φροντίστε να κρατάτε πάντα την πρωτότυπη εικόνα.
Αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι μετά την μετατροπή δημιουργείται μόνο ένα Channel. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην τετράχρωμη εκτύπωση οι εικόνες που έχουν δηλωθεί ως Grayscale να εμφανίζονται μόνο στο μαύρο film.


2. Desaturate
Ένας ακόμα απλός και γρήγορος τρόπος για τη μετατροπή έγχρωμων εικόνων σε ασπρόμαυρες είναι ο ακόλουθος. Εισάγετε την εικόνα στο Photoshop και από το μενού επιλέγετε Image / Adjustments / Desaturate. Αλλά και αυτή η μέθοδο δημιουργεί ένα αποτέλεσμα με μικρή τονική ποικιλία.
Και σε αυτή την περίπτωση φροντίστε να κρατάτε πάντα την πρωτότυπη εικόνα.
Αν παρατηρήσετε θα δείτε ότι η εικόνα εξακολουθεί και μετά την μετατροπή να αναλύεται σε τρία ή τέσσερα Channels ανάλογα με την επιλογή RGB ή CMYK mode. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην τετράχρωμη εκτύπωση οι εικόνες αναλύονται τονικά και στα τέσσερα films.3. Hue/Saturation Adjustment layer
Αυτή είναι μια μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα στη φωτογραφία να διατηρήσει την ποικιλία των γκρι τόνων της. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης των τόνων οποιαδήποτε στιγμή αφού οι αλλαγές δεν επιδρούν άμεσα στην πρωτότυπη εικόνα.
Αναλυτικά η διαδικασία είναι η παρακάτω:
1. Εισάγετε την εικόνα στο Photoshop
2. Από το μενού Layer επιλέγετε New Adjustment layer / Hue-Saturation
3. Στο επόμενο παράθυρο αλλάζετε την παράμετρο Mode από Normal σε Color και απαντάτε με Ok στην δημιουργία νέου Layer.
4. Πατάτε δύο κλικ στο νέο Hue/Saturation Adjustment layer και δηλώνετε στην παράμετρο Saturation την τιμή -100 

Δοκιμή 1.
Αν θέλετε λίγο να ξεφύγετε από την κλασσική άποψη του grayscale μπορείτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο Hue/Saturation Adjustment layer και κουνώντας τους δείκτες Hue και Saturation να δημιουργηθεί ένα αρκετά ενδιαφέρον τονικό εφέ.
 

Δοκιμή 2.
Μια ακόμα δοκιμή για ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να είναι η παρακάτω:
1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο (Duplicate) του Hue/Saturation Adjustment layer με την διαδικασία drag n’ drop πάνω στο εικονίδιο Create New Layer.
2. Στο νέο Ηue/Saturation Adjustment layer αλλάξτε το Color Mode από Color σε Overlay, μετατρέποντας το Οpacity. Στην συγκεκριμένη εικόνα έγινε 50%.
Μεταβάλλοντας το opacity επηρεάζεται την αντίθεση χωρίς να χάνονται οι λεπτομέρειες και η εικόνα διατηρεί το βάθος της. Για αυτό σε κάθε εικόνα θα χρειαστεί μια διαφορετική τιμή. 4. Channel Mixer
Με την τελευταία μέθοδο θα δείτε άλλον έναν τρόπο μετατροπής των εικόνων σε ασπρόμαυρες διατηρώντας την τονική τους ποικιλία.
1. Εισάγετε την εικόνα στο Photoshop
2. Από το μενού Layer επιλέγετε New Adjustment Layer / Channel mixer
3. Στο επόμενο παράθυρο απαντάτε με Ok στην δημιουργία νέου Layer.
4. Πατάτε δύο κλικ στο νέο Channel mixer layer και τσεκάρετε την παράμετρο Monochrome
5. Στη συνέχεια μπορείτε να διορθώσετε την τονικότητα μετακινώντας τους δείκτες στα Red, Green και Blue channels. Προσέχετε το άθροισμα των ποσοστών να έχει σύνολο 100, ώστε να αποφύγετε τυχόν τονικά λάθη. Στην συγκεκριμένη εικόνα δημιουργήθηκε ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα κρατώντας red και green channel στην τιμή μηδέν (0) και το Blue στο εκατό (100).6. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο (Duplicate) του Channel mixer layer με την διαδικασία drag n’ drop πάνω στο εικονίδιο Create New Layer.
7. Στο νέο Channel mixer layer αλλάξτε το Color Mode από Color σε Overlay, μετατρέποντας το opacity. Στην συγκεκριμένη εικόνα έγινε 50%.

Ελπίζω, μέσα από το άρθρο αυτό να πήρατε μερικές ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να πειραματιστείτε με την μετατροπή των έγχρωμων εικόνων σε ασπρόμαυρες.

 

Σχετικά άρθρα

Πηγή
eyesondesign.net

Σχόλια