15 διάσημα λογότυπα με minimal σχεδιασμό


Δεν είναι σύμπτωση που τα πιο διάσημα λογότυπα έχουν ένα απλό και minimal σχεδιασμό. Η απλότητα είναι ο βασικός κανόνας που κάνει ένα λογότυπο εύκολα αναγνωρίσιμο και ταυτόχρονα φορέα μιας ιδιαίτερης εταιρικής ταυτότητας και φιλοσοφίας. Ο καταναλωτής εύκολα να απομνημονεύει ένα απλό σήμα που τις περισσότερες φορές το αντιλαμβάνεται ως εικόνα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και δεν χρειάζεται να το διαβάζει. Στο άρθρο παρουσιάζονται δεκαπέντε διάσημα λογότυπα που ακολουθούν τον κανόνα της απλότητας.

1/ WWF
Σχεδιάστηκε από τον Sir Peter Scott, 
το 1961

2/ Shell
Σχεδιάστηκε από τον Raymond Loewy, το 19713/ Bayer
Σχεδιάστηκε από την Bayer, το 1904
4/ Red Cross
Σχεδιάστηκε από τον Henri Dunant, το 18635/ Bell System

Σχεδιάστηκε από τον Saul Bass, το 19696/ Volkswagen
Σχεδιάστηκε από τον Franz Xavier Reimspiessτο 1939
7/ Nike
Σχεδιάστηκε από την Caroline Davidson, το 19718/ London Underground
Σχεδιάστηκε από τον Edward Johnston, το 1918
9/ Mitsubishi Motors
Σχεδιάστηκε από τον Yataro Iwasaki, το 187010/ IBM
Σχεδιάστηκε από τον Paul Rand, το 1972
11/ 3M
Σχεδιάστηκε από την Siegal & Gale, το 1977
12/ Apple
Σχεδιάστηκε από την Regis McKenna Advertising, το 1977
13/ Penguin
Σχεδιάστηκε από τον Edward Young, το 1935
14/ Families
Σχεδιάστηκε από τον Herb Lubalin, το 198015/ Waterways Trust
Σχεδιάστηκε από την Pentagram, το 2000Σχετικά άρθρα

Πηγές

Σχόλια