Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας ΕλλάδαςTο Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας είναι μια νέα δραστηριότητα στον χώρο τις Οπτικής Επικοινωνίας που συγκεντρώνει, ταξινομεί και παρουσιάζει διαδικτυακά τη βιβλιογραφία της τυπογραφίας, της γραφιστικής, των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης στην Ελλάδα. Πρόκειται, για ένα αρχείο βιβλίων, περιοδικών, άρθρων και βίντεο, που συγκεντρώνει εκδόσεις από τους τελευταίους τέσσερις και πλέον αιώνες της ιστορίας μας.

Έχει οργανωθεί νομικά ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ονομασία Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας και αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές διατάξεις των άρθρων 741 κ.επ. του Αστικού Κώδικα, που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την έρευνα και θεωρητική ανάπτυξη αναφορικά με την οπτική επικοινωνία στην Ελλάδα.

Η σύστασή της έλαβε χώρα το 2012 και η πρώτη της έρευνα παρουσιάστηκε το 2015.

Ο ιστότοπος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.archivesofdesign.gr αποτελεί τον διαδικτυακό χώρο στον οποίο η εταιρεία δημοσιοποιεί τις δραστηριότητές της.

Ως κύριο αντικείμενο έρευνας ορίζεται η συγκρότηση ελληνικής βιβλιογραφίας, αρχείου περιοδικών εκδόσεων, αρθρογραφίας και αρχείου ηλεκτρονικών μέσων αναφορικά με την οπτική επικοινωνία – περιλαμβάνονται θεματικές όπως η Τυπογραφία, η Γραφιστική, οι Γραφικές Τέχνες και η Διαφήμιση.

Σκοπός της εταιρείας είναι η συγκέντρωση, αποδελτίωση και ταξινόμηση του συνόλου του αρχειακού υλικού με γνώμονες: α) τη διερεύνηση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας μέσα από την τυποτεχνική της μορφοποίηση, β) τη θεωρητική έρευνα αναφορικά με τη γραφιστική ιστορική εξέλιξη, και γ) τη στα-χυολόγηση της διαφημιστικής θεωρίας.

Το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας και η έρευνα «Για ένα εκδοτικό αρχείο τυπογραφίας, γραφιστικής, γραφικών τεχνών και διαφήμισης», από το ξεκίνημα τους το 2012, τελούν υπό την αιγίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας.


Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Αμπελακίων 6, Άλιμος 174 55, Αθήνα
Website: www.archivesofdesign.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@archivesofdesign.gr

Σχόλια