Ιnfographics. H οπτική αναπαράσταση της πληροφορίας


Τα Ιnfographics είναι η οπτική αναπαράσταση πληροφοριών, στοιχείων, δεδομένων ή γνώσεων που προορίζονται να παρουσιαστούν γρήγορα και καθαρά. Το βασικό χαρακτηριστικό των infografics είναι ότι βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία με τη χρήση γραφικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν την ικανότητα του ανθρώπινου οπτικού συστήματος να δει και να κατανοήσει το συνολικό νόημα τους.
Τα Infographics ξεκίνησαν από το 1626 με τον Christoph Scheiner, αλλά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στον τομέα της μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση κ.λπ.). Εξαιτίας της εντυπωσιακής και οργανωμένης γραφικής σχεδίασης γίνονται αντιληπτά από το ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επίπεδο, με αποτέλεσμα τη γρήγορη και εύκολη μετάδοση της πληροφορίας.

Στη συνέχεια του άρθρου ακολουθεί μια σειρά από infografics ξένων σχεδιαστών.


Πηγές


Σχόλια