Γραμμικά σχέδια, σε ανάπτυγμα, για θήκες CD και DVDΣτο άρθρο αυτό θα βρείτε γραμμικά σχέδια, σε ανάπτυγμα, για τη δημιουργία εξώφυλλων συσκευασίας και θήκες για CD και DVD. Όσο και αν φαίνεται παρωχημένη τεχνολογία, τελικά δεν είναι! Αρκεί να σκεφτεί κανείς τα μουσικά cd και DVD με ταινίες στις εφημερίδες, ορισμένα δισκοπωλεία και videoclub που έχουν απομείνει, εταιρίες λογισμικού κ.ό.κ. που χρησιμοποιούν ακόμα το συγκεκριμένο τρόπο διανομής ψηφιακού υλικού.
Tα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα κατεβάσετε και να τα επεξεργαστείτε μέσω Dropbox. Τα σχέδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση στην οποία θα σχεδιαστεί όλο το υπόλοιπο εικαστικό αλλά και θα δημιουργηθεί το καλούπι του κοπτικού.

Τα γραμμικά σχέδια είναι σε μορφή αρχείου EPS, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους στο Illustrator και στο Corel Draw. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα περισσότερα σχέδια είναι ενιαία. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθώντας τις πικμάνσεις και τις ειδικές εγκοπές μπορείτε να διπλώσετε μόνοι σας, εύκολα και γρήγορα την τελική τυπωμένη θήκη. Με τον τρόπο αυτό γλιτώνετε κάθε επιπλέον κόστος για το κόλλημα και τη συναρμολόγηση τους.

1. Απλή θήκη.
Κατεβάστε το γραμμικό σχέδιο


2. Θήκη με καπάκι. 
Κατεβάστε το γραμμικό σχέδιο


3. Θήκη με καπάκι και ασφάλεια. 
Κατεβάστε το γραμμικό σχέδιο


4. Γραμμικό για την εκτύπωση της επιφάνειας του CD ή DVD. 
Κατεβάστε το γραμμικό σχέδιο


5. Γραμμικό για την εκτύπωση του εξωφύλλου
της μεγάλης πλαστικής συσκευασίας. (Προσοχή στη ράχη!)

Κατεβάστε το γραμμικό σχέδιο


6. Γραμμικό για την πίσω όψη του εξωφύλλου
της μικρής, τετράγωνης, πλαστικής συσκευασίας. 

Κατεβάστε το γραμμικό σχέδιο


Σχετικά άρθρα

Πηγή 

Εισαγωγική εικόνα: pixabay.com


Σχόλια