Μονογράμματα


Μονόγραμμα είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων γραμμάτων, σε ένα ακρωνύμιο. Τα γράμματα αυτά μπορεί να προέρχονται από την επωνυμία μια εταιρίας, μιας ένωσης, ενός δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού καθώς και από το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου.
Η ιδιαιτερότητα των μονογραμμάτων είναι ότι ο συνδυασμός των γραμμάτων μεταξύ τους, αποδίδεται με τόσο καλλιτεχνικό - σχεδιαστικό τρόπο, ώστε να θεωρούνται σύμβολα ή ακόμα και να εμπορικά λογότυπα.   
Στο άρθρο αυτό θα δείτε ένα σύνολο μονογραμμάτων που βρήκαμε σε μια έρευνα στο διαδίκτυο.  

Resident GP

OCQ

Viktoria Minya by kissmiklos


G+A Monogram by Alex Gorbanescu


Artists & Algorists


MS Monogram. Photo by Michael Spitz

Otto Climan Studio

BBR

B/T by Floris Voorveld

SB Monogram by Richard Baird

TW Anchor Monogram

"AC" monogram by Miro Kozel

BD Monogram by Kemal Sanli

LD Monogram by Lemur Design

Crane & Co. logo by Louise Fili

Dallas Opera by Pentagram

Charity Water Ball by Mike Smith

FR

NK Monogram

RP Monogram by Evgeny Tutov

Gabriella&Jean monogram by kissmiklos

cjk by Callie Kant

M monogram by Reloart

EK by FX3


Custom Monograms,Chena Design


PR Monogram by Steven Graham

AB Monogram by Stelian Vasile

AJ monogram by Henric Sjosten

ARS Monogram by Jeff Finley

WH Monogram

AMC

Brim&Brew by Raul Alejandro

Kristian Hay Monogram by Kristian Hay

TB Monogram by Tin Bacic

Daniel Puglisi by Daniel Keller


Σχετικά άρθρα

Πηγή
www.fromupnorth.com


Σχόλια