Η παραγγελία στον τυπογράφο


Κείμενο:
Θοδωρής Μαστρογιάννης
Γραφίστας

Πρόκειται για μια μεγάλη αλήθεια ότι, η εκτύπωση αποτελεί το τελικό και το κρισιμότερο στάδιο για μια δουλειά. Για το λόγο αυτό πρέπει κάθε σχεδιαστής να είναι προσεκτικός και να προετοιμάζεται σωστά για τη στιγμή αυτή. Ένας σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι, δίνοντας μια δουλειά στον τυπογράφο να διατυπώσετε με σαφήνεια όλες τις προδιαγραφές που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης της, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη συνέχεια.

Περιγράψτε με κάθε λεπτομέρεια τις τεχνικές προδιαγραφές όπως μέγεθος σελίδας, αριθμός χρωμάτων, τιράζ κ.λπ. που επηρεάζουν τόσο το κόστος όσο και το τελικό ποιοτικό αποτέλεσμα. Όσο συχνή επικοινωνία και να έχετε με κάποιους τυπογράφους, καλό θα ήταν, κάθε προφορική συνεννόηση να συνοδεύεται και από μια παραγγελία έντυπη ή ηλεκτρονική (μέσω e-mail). Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις που η δουλειά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή ή θα τυπωθεί σε πολύ μεγάλη ποσότητα, για λογαριασμό τρίτων, δεν είναι πλέον ασυνήθιστη η υπογραφή ενός εντύπου "ανάθεσης εργασίας". 

Με την παραγγελία, σε οποιαδήποτε μορφή, συγκεντρώνετε τα στοιχεία, τα καταγράφετε, τα ελέγχετε και τα στέλνετε στο αρμόδιο άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζετε τη δουλειά σας από λάθη που, δυστυχώς, φαίνονται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα και αποφεύγετε παρεξηγήσεις και λογομαχίες που δεν διορθώνουν το λάθος.
Από την άλλη μεριά ο τυπογράφος έχει έγγραφη την παραγγελία που οφείλει να ακολουθήσει, διαμορφώνει ευκολότερα τη συνολική εικόνα της εργασίας που καλείται να εκτελέσει και κοστολογεί με περισσότερη ακρίβεια το προϊόν προς εκτύπωση.

Στη συνέχεια του άρθρου ακολουθούν κάποια γενικά παραδείγματα παραγγελιών που καλύπτουν ένα μικρό ποσοστό από τις δουλειές που πάνε προς εκτύπωση. Μην ξεχνάτε ότι κάθε δουλειά είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να δώσετε έμφαση. Για το λόγο αυτό ακόμα και αν χρησιμοποιείτε κάποιες παραγγελίες "πρότυπα" ελέγξτε τις προσεκτικά, ώστε να σιγουρευτείτε ότι ανταποκρίνονται πραγματικά στα δεδομένα της δικής σας εκτύπωσης.     

Αφίσες
Μέγεθος: Καταγράφετε το πραγματικό μέγεθος της αφίσας (χωρίς ξακρίσματα).
Χαρτί : Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού, ανάλογα με τη χρήση, τον τρόπο ανάρτησης και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας (Offset) ή ψηφιακή. 
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη ή με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα). 
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.

Κάρτες
Μέγεθος: Καταγράφετε το πραγματικό μέγεθος (χωρίς ξακρίσματα).
Χαρτί, Υλικό: Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου υλικού (π.χ. PVC, μέταλλο, ξύλο κ.λπ.), πάνω στο οποίο θα γίνει η εκτύπωση.
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας (Offset), ψηφιακή ή μεταξοτυπία.
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη ή με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα). 
Όψεις εκτύπωσης: Γράφετε αν πρόκειται για κάρτες μίας ή δύο όψεων.  
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Κοπτικό: Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιηθεί κοπτικό ή όχι.
Πλαστικοποίηση: Δηλώνετε αν θέλετε πλαστικοποίηση, το είδος (ματ ή γυαλιστερή) και τον αριθμό των όψεων που θα εφαρμοστεί (μία ή δύο).
Ειδική επεξεργασία: Αναφέρετε ορισμένες ειδικές διαδικασίες όπως π.χ. λαμινάρισμα, βαμμένο σόκορο, χρυσοτυπία, ανάγλυφο, γκοφράρισμα κ.ά.    
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.

Φάκελλα 
Τα στοιχεία αφορούν την εκτύπωση έτοιμων "κλειστών" φακέλλων του εμπορίου.
Μέγεθος: Καταγράφετε το πραγματικό μέγεθος του φακέλλου.
Είδος φακέλλου: Αναφέρεται τον τύπου του φακέλλου (π.χ. σακούλα, αλληλογραφίας κ.λπ.).
Χαρτί : Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού ανάλογα με τη χρήση και το αισθητικό αποτέλεσμα. Πολλές φορές χρειάζεται και ο κωδικός συγκεκριμένου προμηθευτή.
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας (Offset) ή ψηφιακή. 
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη ή με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα).
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.


Αυτοκόλλητα 
Μέγεθος: Καταγράφετε το πραγματικό μέγεθος (χωρίς ξακρίσματα).
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας, ψηφιακή ή μεταξοτυπία.
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη ή με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα).
Χαρτί, Υλικό: Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του αυτοκόλλητου χαρτιού ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου υλικού, ανάλογα με τη χρήση και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Κοπτικό: Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιηθεί κοπτικό ή όχι.
Πλαστικοποίηση: Δηλώνετε αν θέλετε πλαστικοποίηση, το είδος (ματ ή γυαλιστερή). 
Ειδική επεξεργασία: Αναφέρετε ορισμένες ειδικές διαδικασίες όπως π.χ. με χάραγμα στην πίσω όψη, χρυσοτυπία, ανάγλυφο, γκοφράρισμα κ.ά.  
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.

Μονόφυλλο έντυπο
Μέγεθος: Καταγράφετε το πραγματικό μέγεθος (χωρίς ξακρίσματα).
Χαρτί: Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού ανάλογα με τη χρήση και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας (Offset) ή ψηφιακή. 
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη ή με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα). 
Όψεις εκτύπωσης: Γράφετε αν πρόκειται για έντυπα μίας ή δύο όψεων.  
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Κοπτικό: Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιηθεί κοπτικό ή όχι.
Πλαστικοποίηση: Δηλώνετε αν θέλετε πλαστικοποίηση, το είδος (ματ ή γυαλιστερή) και τον αριθμό των όψεων που θα εφαρμοστεί.
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.

Δίπτυχο ή Τρίπτυχο φυλλάδιο 
Διαστάσεις σελίδας: Δίνετε την πραγματική (χωρίς ξακρίσματα) διάσταση της σελίδας (π.χ. 16 x 29 cm).
Διαστάσεις αναπτύγματος: Δίνετε την πραγματική (χωρίς ξακρίσματα) διάσταση ενός σαλονιού (π.χ. 32 x 29 cm).
Είδος εντύπου: Γράφετε αν πρόκειται για Δίπτυχο ή Τρίπτυχο φυλλάδιο.
Χαρτί: Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού ανάλογα με τη χρήση και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας (Offset) ή ψηφιακή. 
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη, με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων ή με τη χρήση πέμπτου και έκτου χρώματος (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα). 
Πίκμανση: Δίνετε των αριθμό των πικμάνσεων που θα χρειαστούν (1 για το δίπτυχο, 2 για το τρίπτυχο κ.λπ.).
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Κοπτικό: Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιηθεί κοπτικό ή όχι.
Πλαστικοποίηση: Δηλώνετε αν θέλετε πλαστικοποίηση, το είδος (ματ ή γυαλιστερή) και τον αριθμό των όψεων που θα εφαρμοστεί.
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.


Πολυσέλιδο έντυπο
Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν έντυπα 8, 16, 32, 64 σελίδων και άνω. 
Σελίδες: Καταγράφετε το σύνολο των σελίδων του σώματος του εντύπου + 4 εξωφύλλου. 
Διαστάσεις σελίδας: Δίνετε την πραγματική (χωρίς ξακρίσματα) διάσταση της σελίδας (π.χ. 16 x 29 cm).
Διαστάσεις αναπτύγματος σώματος: Δίνετε τη συνολική (χωρίς ξακρίσματα) διάσταση ενός σαλονιού (π.χ. 32 x 29 cm).
Διαστάσεις αναπτύγματος εξωφύλλου: Δίνετε τη συνολική (χωρίς ξακρίσματα) διάσταση ολόκληρου του εξωφύλλου, ράχης, οπισθόφυλλου και αυτιών.
Εκτύπωση: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση τετραχρωμίας (Offset) ή ψηφιακή
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη, με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων ή με τη χρήση πέμπτου και έκτου χρώματος (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα). 
Χαρτί: Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού ανάλογα με τη χρήση και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Ποσότητα: Ορίζετε ακριβώς την ποσότητα σε τεμάχια (τιράζ).
Βιβλιοδεσία: Καθορίζετε τον τρόπο βιβλιοδεσίας του εντύπου (π.χ. καρφίτσα, κολλητό, ραφτό - κολλητό κ.λπ.).
Κοπτικό: Αναφέρετε αν θα χρησιμοποιηθεί κοπτικό ή όχι.
Πλαστικοποίηση: Δηλώνετε αν θέλετε πλαστικοποίηση, το είδος (ματ ή γυαλιστερή) και τον αριθμό των όψεων που θα εφαρμοστεί.
Ημερομηνία παράδοσης: Πολλές φορές χρειάζεται να καταγράψετε την ημερομηνία που θέλετε έτοιμη την δουλειά.

Εξώφυλλο εντύπου
Σε περίπτωση που το εξώφυλλο τυπωθεί σε διαφορετικό χαρτί από το σώμα, δηλώνετε επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία και δεν το υπολογίζεται στο σύνολο των σελίδων του εντύπου.
Χρώματα: Δηλώνετε αν η εκτύπωση γίνει μονόχρωμη, τετράχρωμη, με συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων ή με τη χρήση πέμπτου και έκτου χρώματος (οπότε δηλώνετε και τα ανάλογα Pantone χρώματα). 
Όψεις εκτύπωσης: Γράφετε αν πρόκειται για εκτύπωση μίας ή δύο όψεων.  
Χαρτί: Δηλώνετε το είδος και τα γραμμάρια του χαρτιού ανάλογα με τη χρήση και το αισθητικό αποτέλεσμα.
Πλαστικοποίηση: Δηλώνετε αν θέλετε πλαστικοποίηση, το είδος (ματ ή γυαλιστερή) και τον αριθμό των όψεων που θα εφαρμοστεί.
Ειδική επεξεργασία: Αναφέρετε ορισμένες ειδικές διαδικασίες όπως π.χ. χρυσοτυπία, ανάγλυφο, γκοφράρισμα κ.ά. 

Μην θεωρήσετε ποτέ ως χάσιμο χρόνου το διάστημα που θα χρειαστείτε για την καταγραφή μιας παραγγελίας. Πολλές φορές μπορεί να αποδειχτεί σωτήρια μια τέτοια ενέργεια, σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο λάθος στο τελικό αποτέλεσμα.


Σχετικά άρθρα


Εικόνα τίτλου: https://pixabay.com/

Σχόλια