Δημιουργικά Λογότυπα


Στο άρθρο αυτό θα δείτε μια συλλογή από πολύ ενδιαφέροντα λογότυπα που ο σχεδιασμός τους είναι μοναδικός και αλλάζει σύμφωνα πάντα με την κεντρική ιδέα που υποστηρίζουν. Αξίζει να παρατηρήσετε πως το περίγραμμα, το σχήμα, τα αντικείμενα, τα χρώματα και η τυπογραφία συμβάλουν στην μετάδοση ενός συγκεκριμένου μηνύματος και στη δημιουργία μιας ξεχωριστής, κάθε φορά, αισθητικής.
 


Σχετικά άρθρα

Σχόλια