Το "πέμπτο" χρώμαΘοδωρής Μαστρογιάννης
Γραφίστας


Με την κλασσική τετραχρωμία μπορείτε να τυπώσετε όποιο χρώμα θέλετε, αλλά πάντα βάσει των τεσσάρων βασικών Cyan, Magenta, Yellow και Black. Ορισμένες φορές, όχι και τόσο σπάνια, εμφανίζονται δουλειές που για να ολοκληρωθούν χρειάζονται ένα ή περισσότερα χρώματα εκτός της τετραχρωμίας.
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ένα «πέμπτο χρώμα» ή κάποιες άλλες φορές και ένα «έκτο χρώμα» κ.ό.κ. Αυτά τα επιπλέον χρώματος είναι πλακάτα, αντιπροσωπεύονται από έναν συγκεκριμένο κωδικό και ανήκουν στην χρωματική παλέτα Pantone. Δηλαδή, αν κάποια επαγγελματική κάρτα είναι σε CMYK συν ένα Pantone π.χ. 032C (κόκκινο), τότε να υπολογίσετε ότι θα τυπωθούν τα 4 βασικά χρώματα CMYK συν ένα πέμπτο.

Για γίνει η χρήση πέμπτου χρώματος, αρχικά πρέπει να χαρακτηρίσετε (χρωματίσετε) κάθε στοιχείο, γράμμα ή φόρμα μέσα στη μακέτα με το συγκεκριμένο Pantone χρώμα χρησιμοποιώντας τον κωδικό που το αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια να σιγουρευτείτε ότι στο τελικό PDF υπάρχουν και οι επιφάνειες με τα επιπλέον χρώματα. 

Αυτή η δουλειά θα έχει ως αποτέλεσμα ότι χαρακτηρίσατε με τον κωδικό του Pantone θα εμφανιστεί σε μια επιπλέον επιφάνεια φιλμ, θα δημιουργηθεί ένας επιπλέον τσίγκος κ.ο.κ.


Στην οθόνη φαίνονται οι τέσσερις επιφάνειες της 4χρωμίας και το 5ο χρώμα pantone


Επειδή, τα Pantone είναι πλακάτα χρώματα που δημιουργούν επιπλέον επιφάνειες στα films, στους τσίγκους και περισσότερη εκτυπωτική εργασία, επηρεάζουν άμεσα, την ποιότητα της εκτύπωσης άλλα και το κόστος της. Έτσι, αν πραγματικά θέλετε να εκτυπώσετε τέτοιου τύπου χρώματα πρέπει να ενημερώσετε τον τυπογράφο για τον πλήθος τους και για τους ανάλογους Pantone κωδικούς. 


Άλλοι λόγοι χρήσης
Το πέμπτο χρώμα, εκτός από την προσθήκη κάποιας επιπλέον απόχρωσης, χρησιμοποιείται και για άλλους λόγους:

  • Για την προσθήκη φωσφοριζέ, ασημένιων και χρυσών Pantone χρωμάτων.
  • Στην περίπτωση συσκευασίας διαχωρίζεται η μακέτα από το περίγραμμα του κοπτικού.
  • Με πέμπτο χρώμα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία μιας μακέτας, τα οποία θα πάνε για επιπλέον επεξεργασία, όπως χρυσοτυπία, ασημοτυπία, πάστα κ.λπ.
  • Με ένα πέμπτο χρώμα χαρακτηρίζονται όλα τα στοιχεία μιας μακέτας, τα οποία θα πάνε για τοπικό UV


Η αντίθετη διαδικασία

Υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση όπου στην μακέτα υπάρχουν επιπλέον Pantone χρώματα, αλλά εσείς θέλετε να τα μετατρέψετε και να τυπώσετε τετραχρωμία. Τότε για κάθε στοιχείο της μακέτας που έχει τον κωδικό Pantone, πρέπει να βρείτε, μέσω κάποια χρωματικής «σκάλας», το αντίστοιχο χρώμα σε CMYK και να το αντικαταστήσετε. Εναλλακτικά, σε όλες τις εφαρμογές, κατά τη διαδικασία δημιουργίας του τελικού PDF αρχείου, υπάρχει παράμετρος που μετατρέπει αυτόματα όλα τα Pantone χρώματα σε CMYK, αλλά η επιλογή είναι δική σας!Σχετικά άρθρα
Σχόλια