Eλληνικά Bραβεία Γραφιστικής και Eικονογράφησης 2017


Tο περιοδικό +DESIGN προκηρύσσει διαγωνισμό έργων γραφιστικής και εικονογράφησης με τον τίτλο Eλληνικά Bραβεία Γραφιστικής και Eικονογράφησης, υπό την αιγίδα της Διε- θνούς Συνομοσπονδίας Σωματείων Γραφιστικής (ICOGRADA) και της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας (ΕΓΕ). H προθεσμία υποβολής συμμετοχών των E.B.Γ.E. 2017 λήγει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017


KATHΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 
10 Εκδόσεις 10.1 Περιοδικό 10.2 Βιβλίο 10.3 Εξώφυλλο βιβλίου 10.4 Κατάλογος καλλιτεχνών 10.5 Ημερολόγιο 11 Οπτική Ταυτότητα 11.1 Λογότυπος 11.2 Εταιρική ταυτότητα 11.3 Γραφικά Χώρου / Σήμανση 11.4 Πολλαπλές εφαρμογές 12 Προώθηση 12.1 Aφίσσα / Γιγαντοαφίσσα 12.2 Καταχώρηση 12.3 Διαφημιστικό έντυπο 12.4 Πρόγραμμα πολιτιστικού γεγονότος 12.5 Πρόσκληση / Flyer / Eυχετήρια κάρτα 12.6 Αυτοπροβολή 13 Συσκευασία 13.1 Eξώφυλλο δίσκου 13.2 Αλκοολούχων ποτών 13.3 Τροφίμων & μη αλκοολούχων ποτών 13.4 Ελαιολάδου 13.5 Γενική Συσκευασίας 14 Λοιπές Γραφιστικής 14.1 Αυτοέκδοση 14.2 Ακυκλοφόρητη εργασία 14.3 Νέοι Δημιουργοί 14.4 Μενού 14.5 Γραφήματα 14.6 Γενική Κατηγορία 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
20.1 Εικονογράφηση βιβλίου 20.2 Εικονογράφηση εξωφύλλου 20.3 Εικονογράφηση άρθρου 20.4 Εικονογράφηση διαφήμισης 20.5 Γενική εικονογράφησης 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
30.1 Ιστοσελίδες προβολής 30.2 Ιστοσελίδες πληροφορίας 30.3 Ηλεκτρονικά καταστήματα 30.4 Ιστοσελίδες αυτοπροβολής 30.5 Animation - motion graphics 30.6 Εφαρμογές για οθόνες αφής 30.7 Γενική ψηφιακών εφαρμογών 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

A. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ 
Αναπλιώτης Δημήτρης, Βασιλείου Ιφιγένεια, Γεωργοπούλου Σοφία, Μάντζαρη Θεοδώρα, Μασσέλος Βασίλης, Πασούρης Άρη,ς Τριανταφυλλάκος Γιώργος, Χατζημπαλόγλου Χάρης, Von Zweigbergk Tyra 

B. EΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
Κολτσιδοπουλος Στέφανος, Πολύζου Νατάσα, Προμπονάς Γιώργος, Τσίλης Θάνος, Χόλακ Άννα Γ. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Δημητρακοπούλου Στέλλα, Ηλιάδης Σπύρος, Καρβέλης Γιώργος, Κούτση Αγάπη, Sanoussi Adel 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Yποβάλλονται έργα γραφιστικής δημιουργίας και εικονογράφησης τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην αγορά στο διάστημα από 1 Iανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016. 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στα E.B.Γ.E. ανά ενότη- τα/κατηγορία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και νομικά ή φυσικά πρόσω- πα με έδρα στο εξωτερικό, αρκεί η συμμετοχή τους να αφορά εργασία που έχει γίνει πρωτίστως για την ελληνική ή την κυπριακή αγορά. 
3. Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής απεριορίστου αριθμού συμμετοχών ανά ενότητα/κατηγορία και συνολικά. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
H ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ E.B.Γ.E. 2017 ΛΗΓΕΙ ΤΗΝΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017. OΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑ- ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Η υποβολή συμμετοχών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνι- σμού (www.ebge.gr). Οι διοργανωτές προμη- θεύουν όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διοργάνωση των Eλληνικών Bραβείων Γραφιστικής και Eικονογράφησης, χωρίς να κά- νουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τα έντυπα δηλώσεως συμμετοχής, καθώς και με το τεύχος του Kανονισμού και της Προκήρυξης των E.B.Γ.E. 
2. Η υποβολή των έργων και των απαραιτήτων συνοδευτικών εγγράφων γίνεται στα γραφεία των E.B.Γ.E., Δ/νση: Graphopress, Σωκράτους 157, 176 73 Kαλλιθέα. 
3. Η Κ.E./E.B.Γ.E. έχει το δικαίωμα να αποκλείσει όποια συμμετοχή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Kανο- νισμό ή δεν τηρεί πιστά τις οδηγίες υποβολής έργων που αναφέρονται στη σχετική Προκήρυ- ξη των E.B.Γ.E. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
H K.E./E.B.Γ.E. θα στηρίξει τις αποφάσεις της και θα αξιολογήσει κάθε συμμετοχή σε σχέση με τα κριτήρια της πρωτοτυπίας, της αρτιότητος του σχεδιασμού και της τυπογραφίας (όπου αυτή έχει εφαρμογή) καθώς και της επιτυχούς εξυπη- ρετήσεως του εκάστοτε σκοπού. 

ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
H συμμετοχή στα Eλληνικά Bραβεία Γραφιστικής και Eικονογράφησης 2017 είναι δωρεάν για τις τρεις πρώτες συμμετοχές συνολικά και ανεξαρτή- τως κατηγορίας. Kάθε συμμετοχή πέραν αυτών θα τιμολογείται στην τιμή των 30 ευρώ (+ Φ.Π.Α.). Όλοι οι συμμετέχοντες με έργα στα E.B.Γ.E., και μόνο με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους του όρους και τις διατάξεις των κανονισμών που εμπεριέχονται στην παρούσα προκήρυξη. 


Σχόλια