Υπολογισμός ράχης βιβλίωνΈνα σημαντικό πρόβλημα στον σχεδιασμό της μακέτας του εξωφύλλου ενός βιβλίου, είναι ο υπολογισμός της ράχης. Το οποιοδήποτε λάθος στον υπολογισμό αυτό έχει επίπτωση τόσο στο εξώφυλλο όσο και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Άλλωστε, από τη στιγμή που ένα βιβλίο μπει στο ράφι, η ράχη είναι αυτή που βοηθάει τον αναγνώστη στον γρήγορο εντοπισμό του βιβλίου αλλά και αποτελεί το στοιχείο εκείνο που ο αναγνώστης κοιτάζει περισσότερο, ακόμα και από το εξώφυλλο, ίσως ακόμη και από το ίδιο το περιεχόμενο.

Ένας τρόπος για να υπολογίσουμε την ράχη ενός βιβλίου θα περιγραφεί στη συνέχεια. Αρχικά όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι αν το βιβλίου μας θα έχει μαλακό ή σκληρό εξώφυλλο.

Υπολογισμός ράχης εξωφύλλου.

1. Διαιρούμε το σύνολο των σελίδων του βιβλίου δια 16. Από την πράξη αυτή βλέπουμε πόσα τυπογραφικά 16σέλιδα έχει το βιβλίο. Για να είναι σωστό το αποτέλεσμα πρέπει το σύνολο των σελίδων να διαιρείται ακριβώς με το 16 ή να υπάρχει μια απόκλιση κατά 0,5. Στην πρώτη περίπτωση θα έχουμε όσα τυπογραφικά βγάζει η διαίρεση και στην δεύτερη έχουμε επιπλέον και ένα 8σέλιδο (δηλαδή μισό τυπογραφικό).

2. Διαιρούμε τα γραμμάρια του χαρτιού με το 100. Συνήθως για βιβλία που είναι μέχρι και 500 σελίδες χρησιμοποιούμε χαρτί 100 γραμμαρίων.

3. Πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα του βήματος 1 με το αποτέλεσμα του βήματος 2.

4. Αν το εξώφυλλο είναι μαλακό, στο αποτέλεσμα του βήματος 3 προσθέτουμε συν 4. Αυτά είναι 4 επιπλέον χιλιοστά που προσθέτουμε στην ράχη λόγω του τσακίσματος του χαρτιού στην αριστερή και δεξιά μεγάλη της πλευρά.
Αν το εξώφυλλο είναι σκληρό μέχρι 500 σελίδες, στο αποτέλεσμα του βήματος 3 προσθέτουμε συν 10. Αυτά είναι 10 επιπλέον χιλιοστά που προσθέτουμε στην ράχη λόγω της καμπύλης που κάνει η ράχη του σκληρού εξωφύλλου.
Αν το εξώφυλλο είναι σκληρό από 500 μέχρι 2.000 σελίδες, στο αποτέλεσμα του βήματος 3 προσθέτουμε συν 20. Αυτά είναι 20 επιπλέον χιλιοστά που προσθέτουμε στην ράχη λόγω της καμπύλης που κάνει η ράχη του σκληρού εξωφύλλου.

5. Το αποτέλεσμα του βήματος 4 είναι το πλάτος της ράχης του βιβλίου σε χιλιοστά. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε το αποτέλεσμα σε εκατοστά το πολλαπλασιάζουμε με το 0,1. 


Τέλος, για να είστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα πάνε όπως τα υπολογίσατε, διασταυρώστε το αποτέλεσμά σας με τη γνώμη του βιβλιοδέτη με τον οποίο θα συνεργαστείτε.

Σχόλια