Αναρτήσεις

Επιλογή τουριστικού λογότυπου Δήμου Αγίου Νικολάου

Εικόνες από την πολυθεματική έκθεση "Design Δράσεις"

Εικόνες από το Toolkit 2

Χρωματικές αρμονίες και χρωματικά σχήματα

Ιεραρχία χρωμάτων

Τα Προσθετικά - Αφαιρετικά χρώματα και η εφαρμογή τους στην νέα ψηφιακή εποχή

Ο κλασσικός Χρωματικός Κύκλος

Χρώμα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή

Έκθεση Αφίσας e/Design your Expression

Toolkit Startup 2 – η γιορτή της δημιουργικότητας ξανά εδώ!

Έκθεση για τα 2 χρόνια GR Design

Εκτυπώσεις όφσετ - Offset Printing

Toolkit Startup 2 - Eκθέσεις Αφίσας