Φυλλάδια με τυπογραφική άποψη


Τα διαφημιστικά έντυπα είναι ένας συνηθισμένος αλλά και πολύ σημαντικός τρόπος προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών μιας εταιρίας. Κάθε έντυπο επικοινωνεί ένα μήνυμα στους πελάτες της όταν αυτοί βρίσκονται έξω από τα φυσικά της όρια. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, γίνεται κατανοητό πόσο σημαντικά είναι η δημιουργία και ο ρόλος ενός εντύπου. Για να γίνουν, λοιπόν, τα έντυπα μια επένδυση για την εταιρία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρεις παράγοντες:
  • Στον τρόπο κατασκευής του φυλλαδίου. Το δημιουργικό, το κοπτικό, το χαρτί και η μέθοδο εκτύπωσης πρέπει να αντανακλούν τη γενικότερη εταιρική φιλοσοφία.  
  • Στο είδος, την ποσότητα και την οργάνωση της πληροφορίας. Κάθε έντυπο απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, έχει ένα κεντρικό θέμα και έναν εμπορικό στόχο. Γι αυτό πρέπει στο έντυπο να υπάρχουν μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο πελάτης να διαβάσει το φυλλάδιο, να καταλάβει το θέμα και να έρθει σε επαφή με την εταιρία.
  • Στη διάθεση του φυλλαδίου. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη διάθεση του εντύπου είναι ο αριθμός των παραληπτών, η χρήση για την οποία προορίζεται και το κόστος κατασκευής του. Βάσει αυτών, η εταιρία πρέπει να φροντίσει ώστε τα έντυπά της να βρίσκονται στο σωστό σημείο, την σωστή ώρα, στην σωστή ποσότητα.  
Στη συνέχεια του άρθρου υπάρχει μια συλλογή φυλλαδίων που το δημιουργικό τους στηρίζεται στη χρήση των τυπογραφικών στοιχείων.


Amanda Mocci


By Andrej Sevkovskij
Antonio Queiros Design


CC Brugge


GHA Brand Alignment


Giorgio Armani


Pantone Brief


Sci-fi film festivalSpielplan Oper GrazSteidl – The Robert Frank Project

Σχόλια