Καταχωρήσεις από τυπογραφικά στοιχεία


Στο άρθρο αυτό θα βρείτε ορισμένες πολύ καλές δημοσιευμένες καταχωρήσεις που   χρησιμοποιούν αντί για εικαστικό τυπογραφικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό δοκιμάζουν να μεταδώσουν το μήνυμα που πρέπει και σίγουρα καταφέρνουν να τραβήξουν την προσοχή, να διαβαστούν και το σημαντικότερο να αποτυπωθούν στην μνήμη του αναγνώστη. Με την επιλογή των κατάλληλων τυπογραφικών στοιχείων και μια φράση κλειδί, τραβούν την προσοχή του καταναλωτή και τον εντυπωσιάζουν ή μερικές φορές τον σοκάρουν.
Σχόλια