Γραμμικά σχέδια και τύποι αρχείωνΣτο άρθρο αυτό θα αναφερθούν οι  τύποι αρχείων που αφορούν στα ανυσματικά γραφικά - γραμμικά σχεδια, που χρησιμοποιούνται περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή ο όρος «γραμμικά σχέδια» αναφέρεται σε όλες τις δουλειές όπως π.χ. λογότυπα, ετικέτες, αφίσες κ.ά., που αποτελούνται από συνδυασμούς γραμμών, καμπύλων, γεωμετρικών σχημάτων, κειμένου και κόμβων (points, curves ή nodes).
Ο όρος «ανυσματικά» αναφέρεται στα γραφικά που δημιουργούνται από τις σχεδιαστικές εφαρμογές και ορίζουν τα γραμμικά στοιχεία, π.χ. μια καμπύλη, με μαθηματικό τρόπο. Τα ανυσματικά γραφικά είναι ανεξάρτητα από την ανάλυση της εκτύπωσης. Κάθε άνυσμα ορίζεται από σημεία και μια συγκεκριμένη φορά, δημιουργώντας έτσι σύνολα γραμμών και καμπυλών. 

Όταν ένας εκτυπωτής ή φωτοστοιχειοθετική μηχανή εκτυπώνουν ένα ανυσματικό γραφικό, το αποδίδουν στη σελίδα σύμφωνα με τη μαθηματική περιγραφή του γραφικού. 
Αντίστοιχα, κατά την εξαγωγή των σχεδίων σε άλλη μορφή αρχείου, π.χ. από EPS σε TIF, η "ανάλυση" ορίζεται από την απόσταση των σημείων πάνω στην καμπύλη. Με τον τρόπο αυτό κάθε ανυσματικό σχέδιο μπορεί να μετατραπεί σε οποιαδήποτε ανάλυση, επειδή πίσω απ τις γραμμές, υπάρχει μαθηματικός τύπος και η απόσταση μεταξύ των σημείων επαναδιορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της προβολής ή της εξαγωγής. 

 .EPS (Encapsulated PostScript)
 
Tα EPS είναι γλωσσα περιγραφής μιας εικόνας bitmap ή ενός γραμμικού σχεδίου που προορίζονται για εκτύπωση. Για αυτό το λόγο είναι εφικτή η αποθήκευση, ως EPS, του αποτελέσματος μιας δουλειάς που έγινε στο Illustrator ή στο Corel. Είναι ένας γενικευμένος τύπος αρχείου που η διαχείριση του (δημιουργία και άνοιγμα) γίνεται από αυτές τις δύο εφαρμογές, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωρίζεται και από άλλες, όπως Photoshop, Autocad κ.ο.κ.
Το γεγονός ότι σε αυτούς τους τύπους αρχείων αποθηκεύονται γραμμικά σχέδια που
δημιουργούνται με μαθηματικό τρόπο, δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης, σε οποιαδήποτε διάσταση, χωρίς να υπάρχει ο φόβος αλλοίωσης του συνολικού οπτικού αποτελέσματος.  
Τo format αυτό υποστηρίζει από 1-bit έως 8 bit βάθος χρώματος, τις χρωματικές παλέτες RGB και CMYK, ανάλυση στα
2450 dpi (και μεγαλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις), καθώς και τη διαφάνεια στο φόντο του σχεδίου. Αυτός ο τύπος αρχείου δεν χρησιμοποιείται στο internet, αλλά είναι ο καταλληλότερος για την ένθεση στοιχείων σε έντυπα που πρόκειται να εκτυπωθούν με την offset ή την ψηφιακή μέθοδο.

 .AI (Adobe Illustrator)

Αυτό ο τύπος αρχείου αφορά αποκλειστικά τους χρήστες της εφαρμογής Adobe Illustrator. Αναφέρεται σε αυτό το άρθρο επειδή ο γραμμικός σχεδιασμός αποτελεί μια (αν όχι τη βασική), από τις πολλές δυνατότητες που παρέχει αυτή η εφαρμογή.
Το άνοιγμα των αρχείων αυτών γίνεται από το Illustrator συγκεκριμένης version ή νεώτερης, όχι όμως από κάποια παλαιότερη. Υπάρχει ειδικό πεδίο κατά τη διαδικασία Save As που αποτελεί γέφυρα με τις παλαιότερες εκδόσεις.
Υποστηρίζει αναλύσεις 72dpi, 150dpi έως 300 dpi, διαφάνεια στο φόντο του σχεδίου καθώς και τις χρωματικές παλέτες RGB, CMYK, PANTONE κ.ά. Μέσα στα αρχεία αυτά αποθηκεύονται σχέδια που αποτελούνται από μάσκες, φίλτρα, layers, διαφάνεια, κείμενο, πολλαπλές σελίδες, γραμμές, σχήματα, κόμβους (points) κ.λπ.
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης των γραμμικών σχεδίων σε οποιαδήποτε διάσταση, χωρίς να υπάρχει ο φόβος αλλοίωσης τους.
Αυτός ο τύπος αρχείου εξυπηρετεί τις ανάγκες του internet και των εκτυπώσεων offset και ψηφιακή, με έναν έμμεσο τρόπο. Κάθε αρχείο ΑΙ  αποτελεί ένα πρωτότυπο σχέδιο. Από αυτό δημιουργούνται αντίγραφα σε όλα τα υπόλοιπα format (εκτός .CDR), ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται..SVG (Scalable Vector Graphics)
Ο SVG τύπος αρχείου είναι ένα πρότυπο φτιαγμένο με τη λογική του ανοικτού και κοινόχρηστου κώδικα. Αναπτύχθηκε από το World Wide Web Consortium με στόχο να καλύψει την ανάγκη που υπάρχει στο διαδίκτυο για ένα νέο τύπο αρχείου που να έχει ως βάση τον γραμμικό σχεδιασμό και επιπλέον να είναι ευέλικτο, με δυνατότητα ενσωμάτωσης κώδικα και διαθέσιμο για όλες τις χρήσεις. Το SVG format βασίστηκε στη γλώσσα προγραμματισμού XML, μέσω τις οποίας δανείζεται και ένα πρόγραμμα συμπίεσης (gzip) δεδομένων.
Ο SVG τύπος αρχείου λόγω της ιδιαίτερης φύσης του πετυχαίνει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι ότι εξαιτίας της δυνατότητας ενσωμάτωσης κώδικα, αποτελεί το κλειδί σε πολλές interactive web εφαρμογές. Ο δεύτερος είναι κατάφερε να διακινεί και να προβάλει, μέσω διαδικτύου, γραμμικά σχέδια διατηρώντας την ποιότητα και την ακρίβεια του πρωτοτύπου.      

.PDF (Portable Document Format)
Για τα PDF αρχεία έχουν γραφτεί από το Grafic Notes και άλλα άρθρα. Ο λόγος που αναφέρονται εδώ είναι, επειδή αποτελούν έναν τρόπο ανταλλαγής γραμμικών σχεδίων μέσω internet. Οποιαδήποτε από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές όπως Adobe Illustrator, Corel Draw κ.λπ., δημιουργούν αρχεία PDF. Εκτός όμως από τη δημιουργία οι εφαρμογές, έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν τα PDF αρχεία, διατηρώντας τη γραμμική μορφή του περιεχομένου τους για περαιτέρω επεξεργασία.


.CDR (Corel Draw)
Το format αυτό αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή Corel Draw. Ο γραμμικός σχεδιασμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες που παρέχει η συγκεκριμένη εφαρμογή.
Το άνοιγμα των αρχείων αυτών γίνεται μόνο από το Corel Draw συγκεκριμένης version ή νεώτερης, όχι όμως από κάποια παλαιότερη. Υπάρχει ειδικό πεδίο κατά τη διαδικασία Save As που μετατρέπει τα αρχεία σε παλαιότερες εκδόσεις.
Υποστηρίζει αναλύσεις 72dpi, 150dpi έως 300 dpi, διαφάνεια στο φόντο του σχεδίου καθώς και τις χρωματικές παλέτες RGB, CMYK, PANTONE κ.ά. Μέσα στα αρχεία αυτά αποθηκεύονται σχέδια που αποτελούνται από μάσκες, φίλτρα, layers, διαφάνεια, κείμενο, πολλαπλές σελίδες, γραμμές, σχήματα, κόμβους (curves) κ.λπ.
Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης των γραμμικών σχεδίων σε οποιαδήποτε διάσταση, χωρίς να υπάρχει ο φόβος αλλοίωσης τους.
Αυτός ο τύπος αρχείου εξυπηρετεί τις ανάγκες του internet και των εκτυπώσεων offset και ψηφιακή, με έναν έμμεσο τρόπο. Κάθε αρχείο CDR αποτελεί ένα πρωτότυπο σχέδιο. Από αυτό δημιουργούνται αντίγραφα σε όλα τα υπόλοιπα format, ανάλογα με τη χρήση που προορίζονται.


Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι αυτοί οι τύποι αρχείων είναι εύκολο να τους χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να τους επιλέξετε από το menu του πεδίου File Type (ή Format), στο παράθυρο που εμφανίζεται από την επιλογή Save as. Έτσι μπορείτε να μετατρέψετε την δουλειά σας σε κάποιον από αυτούς.Σχετικά άρθρα


Πηγές
 

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου